+ Meer informatie

In de crisis

4 minuten leestijd

Bij het einde van het jaar 1996 constateren we dat er in de wereld waarin we leven weinig verbeterd is. Integendeel, het lijkt wel hoe langer hoe moeilijker te worden. De decadentie neemt toe. Het Evangelie wordt tot zwijgen gebracht. Ja, we maken ons zorgen, grote zorgen.

Toch móeten deze dingen geschieden. Er kan geen stilstand zijn. Goed en kwaad groeien beide op tot de oogst. Er groeit onkruid tussen de tarwe. Als de knechten het onkruid willen uittrekken, zegt hun werkgever dat ze het moeten laten staan. Pas als het oogsttijd is zal de schifting plaatsvinden. Gaan we naar de oogsttijd toe, nu al duidelijker wordt dat zich een schifting aan het voltrekken is? Wordt het niet meer en meer zichtbaar dat de mensheid in tweeën uiteenvalt? Enerzijds zijn er rechtvaardingen en heiligen. Anderzijds zijn er vuilen en onrechtvaardigen. En die twee categorieën moeten steeds meer worden wat ze zijn. Dat vinden we in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. „Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde" (Openb. 22:11). Bedoeld is dat ieder moet gaan staan waar hij hoort. Geen camouflage meer. Niet van twee walletjes proberen te eten. Niet langer hinken op twee gedachten.

Moederbelofte
Met dit woord wordt de mensheid uiteengedreven. Het is een woord dat de wereld in de crisis brengt. Het onderscheid moet gezien worden tussen hem die God dient en hem die God niet dient. Waarom moet dat? Dat gaat al terug op de eerste belofte die God na de zondeval sprak, de moederbelofte. Daarin gaat het om vijandschap, om de antithese. Er zijn nu eenmaal twee partijen. We staan aan de kant van de slang of aan de kant van het Vrouwenzaad. En die tegenstelling zal alleen maar duidelijker worden. Straks komt de Antichrist met in zijn gevolg de grote crisis. Maar die is er nu eigenlijk ook al.

Niet neutraal
Nee, we zijn niet neutraal. We kunnen ook niet net doen alsof we wel neutraal zijn. De vraag is heel indringend: Wat dunkt u van de Christus? Daar vallen de beslissingen. Voor of tegen Christus. Net als bij de wederkomst, als schapen en bokken gescheiden worden. En daartussenin is niets!
Zien we niet hoe die scheiding bezig is zich te voltrekken? Daar zorgt Christus Zelf voor. Hoe was het met de Joden tijdens Jezus' rondwandeling op aarde? „Er werd dan tweedracht onder de schare om Zijnentwil" (Joh. 7:43). Farizeeën, Sadduceeën, Herodianen, Herodes, Pilatus, ondanks hun onderlinge verschillen waren ze één in hun verzet tegen Christus. Aan de andere kant mensen die in Jezus hun Zaligmaker hadden leren zien; onder hen vissers en vrouwen en tollenaren en raadsheren. Aan de ene kant afwijzing, heel fel soms. Aan de andere kant geloven, liefhebben. De gedachten worden openbaar. Wat dunkt u van de Christus?

Beslissing
In elk mensenhart valt de beslissing. Waar hoort u bij? Het kan mooi lijken, zoals bij Judas. Maar omdat het nooit echt was bij hem en hij feitelijk altijd vuil was gebleven, moet hij nog vuiler worden. Totdat hij Jezus verkoopt... Daar is ook Nicodemus, de vreesachtige, die er nog niet zo direct voor uit durft te komen. Maar hij komt ten slotte toch op zijn plaats. Hij is rechtvaardig en hij wordt nog meer rechtvaardig.
Die kant gaat het hoe langer hoe meer op in onze wereld. De schijn zal niet langer bedriegen. Als de kerk wereld is geworden zal dat blijken. En als de wereld een vrome schijn van tolerantie heeft aangenomen, zal ook dat zichtbaar worden. Het is "ofof. Dus wordt de maatschappij hoe langer hoe onchristelijker en zelfs antichristelijker. De vuilheid komt almeer openbaar. Wee ons als we daarin meegaan! Het is weer tijd voor de antithese. Het wordt ook dringend tijd voor waarachtige bekering.

Dag der zaligheid
Wie zijn wij? Waar staan wij? Nog altijd aan de verkeerde kant? Zijn we nog altijd kaf? Onkruid? Beslaan we nog onnuttig de aarde? Heden is het nog de dag der zaligheid. Nóg is God lankmoedig. Nóg staat de deur der genade open. Kiest u dan heden wie ge dienen zult. Is het door genade tot de goede keus gekomen? Dan ook consequent zijn. De zonde mijden en vheden. „Hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid" (2 Petr. 3:11).
Zoekt de dingen die boven zijn. Wat dunkt u van de Christus? Een klemmende vraag bij het einde van het jaar. Kunt u, terugziende op het jaar dat ging, zeggen: De Zaligheid is mij nu nader dan toen ik eerst geloofde? Wat dunkt u van de Christus? Ook een indringende vraag bij het begin van het nieuwe jaar. Kunt u, vooruitziende op het jaar dat komt, zeggen: „Van Hem is mijn verwachting? Met minder kunnen we niet toe!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.