+ Meer informatie

GPV neemt CDA op de hak

Schutte in Enschede vaag over economische problemen

4 minuten leestijd

ENSCHEDE — GPV-lijstaanvoerder G. Schutte sprak woensdagavond in Enschede voor een grotendeels „eigen publiek". In een goed gevulde congreszaal van de Twentse schouwburg hield de lijsttrekker een gloedvol doch zeer zakelijk betoog. Uitermate rustig en kalm beantwoorde Schutte de vragen uit de zaal zonder daarbij in echte moeilijkheden te komen.

De lijsttrekker ging in zijn toespraak in op het onlangs gehouden televisiedebat tussen Den Uyl en Van Agt. Met name Van Agt moest het ontgelden omdat deze volgens de GPV'er geen echt christelijk geluid liet horen. „Alle problemen waar we nu mee kampen hebben een geestelijke achtergrond. God moet de eerste zijn in de politiek", zo betoogde de heer Schutte. „De Bijbel is de hoogste norm voor de overheid", aldus de lijsttrekker.

Hoewel het GPV zich in beginsel achter het huidige kabinet had geschaard uitte hij veel kritiek op het regeringsbeleid. Mannen zoals De Ruiter, Van Leyenhorst en Van Agt zelf kregen van de GPV-voorman lik op stuk. De zaal hoorde dit alles aan met zichtbaar genoegen.

Medestrijders
Ook medestrijders in de politiek zoals de SGP en de RPF moesten het ontgelden. Over het SGP zei Schutte, dat deze partij een „neiging had tot wereldmijding". De RPF kreeg het verwijt dat men zich bepaalde tot „algemeen christelijke politieke standpunten, maar visies op bijvoorbeeld het werkloosheidsprobleem blijven achterwege". Het ontbreken van vragen vanuit de zaal over deze zaken sprak boekdelen over de politieke gezindheid van de aanwezigen. Toch uitte Schutte naast alle kritiek waarderende opmerkingen over het initiatief-wetsvoorstel inzake abortus van Abma en Verbrugh.

De RPF werd echter later op de avond nog eenmaal fors onderuit gehaald. Volgens Schutte maakte lijsttrekker Leerling een onderscheid in de belijdenis in een theologische en een politieke betekenis. „Door deze houding wordt de Bijbel door de politiek in tweeën gedeeld" zo hield Schutte zijn gehoor voor.

Opvallend tijdens de gehele avond was dat de lijsttrekker slechts in algemene termen sprak over de aanpak van de werkloosheid en de economische teruggang. Terwijl hij juist te gast was in een streek die gekenmerkt wordt door een grote werkloosheid. Het Nationaal herstel- en ontwikkelingsplan van het GPV, zijn oplossing voor de economische problemen van ons land, werd slechts vaag aan de orde gesteld. Ook enkele vragen hieromtrent verdwenen in de grote mist.

Kernenergie
Een kritische jongeman uit de zaal stelde enkele vragen over het gebruik van kernenergie. De lijsttrekker putte zich uit om te verklaren dat de problemen met kernenergie met vaart moeten worden aangepakt. Voorts legde hij er de nadruk op dat ook kernenergie een gegeven is uit de schepping en dus gebruikt mag worden. Schutte boette echter aan geloofwaardigheid in toen hij er voor waarschuwde dat wanneer er zich problemen met iets voordoen, zoals bij kernenergie, het beslist niet mag betekenen dat men zegt: „handen af". Hij noemde dit een conservatieve houding. In, voor zijn doen, vurige bewoordingen, betoogde Schutte dat alle problemen in ons land met voortvarendheid moesten worden aangepakt.

Vragen uit de zaal die de intentie hadden de zaak toch al niet al te optimistisch te zien werden door de lijsttrekker van tafel geveegd in zijn, toch niet aanstekelijk, enthousiasme, dat we vooruit moeten kijken en niet mogen terugverlangen naar het verleden. Toch keek de lijsttrekker zelf wel en aantal malen in het verleden wanneer hij zijn politieke standpunten lardeerde met uitspraken van mensen zoals Abraham Kuyper en Groen van Prinsterer. Volgens de lijsttrekker waren er zeker parallellen te trekken tussen de tijd waarin deze staatsmannen verkeerden en de huidige situatie.

Nadat de plaatselijke afdelingsvoorzitter nog herhaalde malen had gesmeekt om vragen werd de avond afgesloten. Niet echter dan nadat een late vragensteller nog iets wilde weten over de positie van de christen-Turken in ons land. De heer Schutte haastte zich te verklaren dat de illegale christen-Turken als gevolg van de rechtsorde het land uit moesten. „Dat betekent dan ook dat instituten zoals kerken het niet beter mogen weten dan de onafhankelijke rechtscolleges en de mensen laten onderduiken", zo zei Schutte.

Nadat de klanken van een van de liederen uit Valerius Gedenkklank waren weggestorven persten de aanwezigen zich door de nauwe zaalopening richting huis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.