+ Meer informatie

Nieuw kerkgebouw Geref. Gem. van Drachten eind volgend jaar gereed

3 minuten leestijd

In de loop van februari 1975 hoopt men in Drachten te kunnen beginnen met de bouw van de nieuwe kerk voor de Gereformeerde Gemeente. Het kerkgebouw zal plaats kunnen bieden aan 330 kerkgangers. Het is een ontwerp van architectenbureau Oskam uit Dordrecht.

Men hoopt in de herfst van 1975 de bouw te kunnen beëindigen en de kerk in gebruik te nemen. Meer dan 200 mensen moeten tegenwoordig een plaatsje zien te vinden in het oude kerkje — oorspronkelijk een schilderswerkplaats — dat na een laatste verbouwing 170 zitplaatsen telt. Dat de gemeente in een tiental jaren sterk groeide — het aantal kerkgangers verdriedubbelde — komt niet alleen omdat Drachten uitbreiding onderging. De Geref. Gemeente van Drachten is een typische streekgemeente. Men komt uit Damwoude, Dokkum, Heerenveen, Kollum, Leek en Veenwoude in Drachten ter kerk. In de kerkzaal van het gebouw dat op de hoek van de Berglaan en de Singel zal verrijzen komen 180 zitplaatsen. De gaanderij zal 100 kerkgangers kunnen bergen. Men kan nog eens uitbreiden met 50 zitplaatsen door een achter de kerkzaal gepland zaaltje hij de hoofdruimte te trekken.
Via de actie „koper voor brons" hoopt de gemeente er voor te kunnen zorgen dat de klokketoren zijn naam werkelijk waard is. Het geld voor een boven de kansel te plaatsen kerkorgel moet er komen door een verjaardagsfonds. Het oude kerkgebouw aan de Zuidkade is verkocht aan de Baptisten-gemeente „Elim". De baptisten gebruiken momenteel de kerk aan de Zuiderdwarsvaart, voormalige plaats van samenkomst voor de Chr. Gereformeerden.
Op 10 februari 1954 werd de gemeente in Drachten gesticht. Een aantal leden voelden zich in de Chr. Geref. kerk niet meer thuis. De eerste predikant die de ontstane Chr. Geref. Gemeente diende was ds. H. Groen, van 8 juni 1955 tot 25 januari 1957. In 1962 ging men over tot het verband van de Geref. Gemeenten. In 1973 werd ds. Venema, gekomen van Zwijndrecht, als predikant bevestigd. Deze was enkele jaren daarvoor uit de Christelijke Gereformeerde Kerken naar de Gereformeerde Gemeenten overgekomen.
Nog slechts kort geleden kon ds. Venema de nieuwe vergaderplaats voor de Geref. Gemeente te Groningen mede in gebruik nemen. Deze gemeente is ook de laatste jaren sterk gegroeid. Reden waarom Drachten en Groningen samen acties op touw hebben gezet om aan de nodige financiële middelen te komen. De Groningse gemeente was sneller geholpen omdat men de „Magnalia Dei"-kerk kon overnemen van de plaatselijke Gereformeerde kerk.
Een bouwsom voor het kerkgebouw is nog niet bekend. Een en ander moet nog aanbesteed worden. De financiering van het project vormt vanzelfsprekend een zware belasting voor de kleine gemeente. Wel heeft de kerkbouwactie via een advertentiecampagne in het RD resultaat. Voor Drachten en Groningen samen is hierdoor nu 250.000 gulden binnengekomen aan leningen en giften. Het grootste deel hiervan vormen de giften. Momenteel is de stroom wat tot stilstand gekomen. Men hoopt op een spoedige opleving.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.