+ Meer informatie

Milieuraad verdeeld over energiebesparing

Voorstel: Bedrijven hard aanpakken

2 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De Centrale Raad voor Milieuhygiëne (CRMH) is verdeeld over het bestrijden van het broeikaseffect. Dit blijkt uit een ontwerp-advies over energiebesparing.

Een meerderheid van de raad vindt dat energiebesparing verder moet gaan dan voorgesteld in de regeringsnota's NMP plus en Nota Energiebesparing, namelijk een vermindering met 2 procent per jaar. Een minderheid vindt dat de noodzaak daarvan onvoldoende is aangetoond en acht een besparing van die omvang niet haalbaar.

De meerderheid van de raad bepleit aanscherping van regelgeving, een bodem in de energieprijzen en ingrijpende veranderingen in de economie. De minderheid komt met minder verstrekkende standpunten en vindt dat ons land niet op de solotoer moet gaan. Onlangs bracht de OESO, een organisatie van westerse industrielanden, een rapport uit waarin staat dat het weinig effectief en buitengewoon duur is als ons land alleen staat in zeer vergaande maatregelen om uitstoot van kooldioxyde tegen te gaan.

Aanbevelingen

De meerderheid van de raad komt niettemin tot de volgende aanbevelingen: • Het uitstoten van kooldioxyde moet geregeld worden in een stelsel van vergunningen op grond van de Wet luchtverontreiniging; • Het invoeren van een regulerende energieheffing, zodat energieprijzen niet meer zullen dalen. Tegenover 'deze kostenverhoging dienen lastenverlichtingen te staan; • Als andere maatregelen te kort schieten moeten volumemaatregelen (vermindering van activiteiten) worden getroffen, met name in het verkeer en de landbouw; • Verandering in de consumptie van levensmiddelen, waardoor minder glastuinbouw nodig is, beperking van het gebruik van stikstof in de landbouw, recycling (hergebruik) van kunststoffen en metalen, beperking van het verbruik van kunststoffen, papier en metaal en verschuiving van particulier vervoer naar openbaar vervoer; • Verscherping van de eisen aan woningisolatie of normen stellen aan woningen zodat ze met een bepaalde hoeveelheid energie toekunnen; • Op grond van de Wet energiebesparing toestellen moeten normen worden gesteld aan het verbruik van apparaten.

Het afdwingen van milieumaatregelen bij bedrijven die de wet overtreden, kan volgens de raad in de praktijk op weerstand stuiten. Daarom moet het bevoegd gezag een fonds kunnen vormen ter bestrijding van kosten, ook al is niet zeker dat die later op de bedrijven te verhalen zullen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.