+ Meer informatie

„Staalindustrie heeft toekomst"

1 minuut leestijd

DEN HAAG — De komende jaren zullen voor de metaalindustrie in ons land moeilijk zijn. Toch zal de industrietak (omzet in 1979 8,2 miljard gulden, 41.500 werknemers) ten opzichte van de concurrentie een goede positie kunnen handhaven en een belangrijke pliaats in de economische structuur — bijdrage nu vier procent van de industriële werkgelegenheid — kunnen behouden. Dit stelt minister Van Aardenne (Economische Zaken) op basis van een bedrijfstakverkenning van de metaalindustrie in ons land.

Ten aanzien van deze industrietak merkt de minister op dat de sterke kanten zijn gunstige vestigingsplaatsen (aanvoer van brandstoffen en grondstoffen is goed mogelijk evenals afvoer van produkten), moderne produktie-eenheden, hoge produktiviteit, verschillen in produkten naar afzetmarkt, veel aanwezige kennis en een goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zwakke punten van de industrietak zijn hoge loonkosten, stijgende energieprijzen, stijgende kosten voor milieumaatregelen, slechte financiële positie door verliezen in het verleden, toenemende concurrentie en een grote exportafhankelijkheid. Zo wordt zeventig procent van de produkten geëxporteerd.

In de verkenning zegt de minister dat dat werkgelegenheid in de sector vrijwel constant is gebleven in de afgelopen jaren terwijl de produktiegroei beduidend is teruggelopen. Zo was de groei de laatste 2,4 procent tegen negen procent in de jaren 1963-1973. Dit zal ook de komende jaren aan de lage kant blij

De minister constateert dan ook een noodzakelijke versterking van de internationale concurrentiepositie van de staalindustrie. Op dit moment bestaat er een tekort tussen de waarde van de uitgevoerde produkten en ingevoerde produkten van 2,4 miljard gulden per jaar. Ten aanzien van de staalindustrie wijst de minister op de recent in Brussel in EG-kader gemaakte afspraken over produktiebeperking en beëindiging van nationale steunmaatregelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.