+ Meer informatie

HET E-WOORD

3 minuten leestijd

ECONOMIE

In de maand waarin dit nummer van ons blad verschijnt, worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Ongetwijfeld zal de verkiezingskoorts stevig zijn opgelopen, zoals te doen gebruikelijk in zo’n periode.

Uiteraard zijn we benieuwd (en toch ook wel bezorgd) hoe de christelijke partijen het dit keer zullen doen. De aanloop naar de verkiezingen was in dat opzicht niet erg bemoedigend. Thema’s die, zeker voor de kleine christelijke partijen, onderscheidend waren, spelen voor het grote publiek hoe langer hoe minder een rol. Waarmee niet gezegd wil zijn dat die voor ons dus ook niet meer belangrijk hoeven te zijn.

Maar waar het vooral om draait zijn thema’s die met een E beginnen: Economie en Europa.

Ik schrijf Economie bewust met een hoofdletter. Is die niet langzamerhand een afgod geworden waaraan alles wordt opgeofferd? Begrijp me goed: uiteraard is een goed draaiende economie van belang. Maar zien we niet een eenzijdige gerichtheid waarbij de Economie trekken in zich draagt van Baäl en Mammon?

Prof. Schuurman schreef jaren geleden een boekje onder de titel: ‘Techniek: middel of Moloch?’ Iets dergelijks is ook van toepassing in het denken over economie.

EUROPA

Het tweede ‘Stichwort’ in deze verkiezingstijd is Europa. Mag het een beetje minder Europa zijn, of juist veel meer? Daarover zijn de politici hopeloos verdeeld, zowel in het buitenland als in eigen land.

Ik herinner me dat in het verleden door sommige christenen een in macht toenemend Europa werd gezien als een voorbode van de antichrist. Die geluiden hoor je momenteel niet zoveel meer. Er zijn onmiskenbaar voordelen verbonden aan een samenwerkend Europa.

Toch zullen we waakzaam moeten blijven. Er zijn terreinen waarop we geen Europese hegemonie kunnen accepteren. Hier en daar is een tendens zichtbaar van verdergaande Europese bemoeienis met medisch-ethische zaken. Onlangs zijn daar in ‘de Wekker’ voorbeelden van gegeven. Daar staat tegenover dat Nederland - in ethisch opzicht zeer progressief - ook nog wel eens vanuit Europa gecorrigeerd wordt. Het ligt dus allemaal niet zo eenduidig. Vaak bidden we in onze kerkdiensten voor de overheid. Krijgt de Europese overheid daarin ook een plaats? Dat lijkt me noodzakelijk. We kunnen niet doen alsof Brussel en Straatsburg geen werkelijkheid zijn. De Schrift roept ons op om te bidden voor allen die hooggeplaatst zijn. Daar zijn geen uitzonderingen op. Juist wanneer bepaalde ontwikkelingen ons zorgen baren, is er alle aanleiding tot gebed.

EVANGELIE

Economie, Europa en Evangelie: hebben die met elkaar te maken? In hoeverre is er tijdens deze verkiezingen nog ruimte om het belangrijkste E-woord te laten horen?

Er zijn zoveel krachten werkzaam die tegen God en zijn Woord ingaan, links en rechts. Het liberale denken verslaat zijn miljoenen. Een denken dat in wezen revolutionair is, omdat het zich niet onderwerpt aan het gezag van de heilige God. Het is goed om de slagzin van Groen van Prinsterer nog eens in herinnering te roepen: ‘Tegen de revolutie het Evangelie!’

Aan christenen de taak om dit Evangelie voor te leven en de heilzaamheid ervan te laten zien, ook in de politieke arena. In ons gebed in de erediensten mag daarvoor zeker een plaats worden ingeruimd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.