+ Meer informatie

Weinig kennis bij gezamenlijke meldkamers

1 minuut leestijd

UTRECHT - Bij de 21 in Nederland bestaande gezamenlijke meldkamers van het ambulancevervoer (CPA), de brandweer en andere diensten is de deskundigheid op het terrein van de gezondheidszorg nog onvoldoende. Dat staat in een gezamenlijk ontwerp-advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) en de Brandweerraad. Het advies komt morgen aan de orde in de NRV.

De twee raden vinden dat de mensen die de meldingen opvahgen, de centralisten, een opleiding moeten hebben die voldoet aan hoge medisch-verpleegkundige eisen en aan speciale eisen die de brandweer stelt.

In de praktijk functioneert de CPA namelijk als belangrijk communicatiecentrum voor allerlei soorten spoedeisende! hjiripjferieningv „Bij zwan© «ongelukken onderhoudt de. centralist- Hy voorbeeld -öantact met-ziefcéiihuizen om, met het oog op de te treffen maatregelen, informatie te geven over de toestand van de patiënten. In feite begeleiden de centralisten het hele proces van melding en ambulancevervoer tot in het ziekenhuis.

De bonden zijn „bepaald niet gelukkig" met de tijdelijke financiering (voor 1990) die Ritzen en Wallage voor hun voorstefte'n hebben gevonden. Maar gezietr'ïie in het overleg rrtet de bewindslieden bereikte verbeteringen ten opzichte van eerdere voorstellen en het feit dat het hele pakket van maatregelen per saldo 2500 arbeidsplaatsen op zal ïèfei-en,' gaan ze toch axkooftf. ;

Teleurstelling

De onderwijsbonden onderschrijven de opvatting van Ritzen en Wallage dat er dringend maatregelen nodig zijn om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Ze consta

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.