+ Meer informatie

DE SCHEPPING DER SOORTEN

2 minuten leestijd

Als bijlage treft u bij dit blad aan een overdruk van een artikel van Dr. J. H. van der Horst te Nieuw-Amsterdam uit het september - nummer van TOT VRIJHEID GEROEPEN.

We hebben vroeger artikelen opgenomen naar aanleiding van het boek van Prof. Rehwinkel: „De Zondvloed,” dat toen veel belangstelling trok. Later verscheen er een Nederlandse vertaling van een boek van Próf. Frank Lewis Marsh, onder de titel: „De Schepping der soorten”.

Dr. A. Ruiter gaf daar een kritische beschouwing over in „De Wekker”. Dr. van der Horst verdedigt het werk van Prof. Marsh. We achten het van belang, dat onze lezers daar kennis van kunnen nemen. Dit is ook voor onze studerende jongeren van betekenis.

We konden vrij goedkoop de nodige overdrukken verkrijgen, maar we moeten toch rekenen op een bedrag van ongeveer f 300,- aan druken bijkomende kosten. Een lid van een onzer kerken in Friesland, lezer van Tot Vrijheid Geroepen, (nog) niet van ons blad, verklaarde zich al bereid om een bijdrage van minimaal f 25,in deze kosten te verlenen. Hij zal deze bijdrage storten op postrekening 652422 ten name van Ds. G. Blom te Meerkerk. Wellicht zijn er anderen, die ook iets willen bijdragen om te voorkomen, dat de kas van Bewaar het Pand door het zenden van de overdrukken wordt bezwaard. Men kan dan iets storten op genoemde postrekening. Mocht er wat meer gestort worden dan voor deze extra uitgaven nodig is, dan komt dat de kas van „Bewaar het Pand” ten goede.

In een volgend nummer hopen we nog even terug te komen op de uitgave van TOT VRIJHEID GEROEPEN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.