+ Meer informatie

Meer controle op artsen-apotheken

ZIEKENFONDSEN GEDUPEERD

3 minuten leestijd

Het is onmogelijk te zeggen hoeveel apotheekhoudende hulsartsen al dan niet opzettelijk te hoge dedaraties voor geneesmiddelen bij de ziekenfondsen hebben ingediend. Wel zeker is dat dit in een aantal gevallen is gebeurd, dat het om hoge bedragen gaat en dat de ziekenfondsen de komande jaren hun beleid van groot vertrouwen in de eerlijkheid van deze groep huisartsen zullen vervangen door een steeksproefgewijze coetrole van het gehele bestand van de 1500 apotheekhoudende huisartsen, die Nederland telt.

Begin augustus hebben alle apotheekhoudende huisartsen een aangetekende brief van het gemeenschappelijk overleg van ziekenfondsorganisaties ontvangen, waarin hen werd meegedeeld dat de controle op hun declaraties zal worden geïntensiveerd en dat men zich tot 1 oktober vrijwillig kan melden, als men verkeerd heeft gedeclareerd. De ziekenfondsen zullen in ieder geval terugbetaling eisen van het teveel uitgekeerde. Komen bij de controle onregelmatigheden aan het licht, dan zullen de fondsen niet aarzelen de justitie van een en ander in kennis te stellen. De betreffende artsen kunnen behalve aan strafrechterlijke ook een tuchtrechterlijke maatregelen worden blootgesteld.

Het gaat hier om het aan de ziekenfondsen in rekening brengen van dure medicijnen, terwijl de patiënt de

De minimumdaglonen in de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de werkloosheidswet (WW) en in de wet werkloosheidsvoorziening (WWV) zal worden opgetrokken tot het netto-minimumloon.

Deze optrekking geschiedt met terugwerkende kracht en gaat in op 1 juli. Per zelfde datum wordt de vakantie-uitkering in de WAO verhoogd van zes tot zeven procent.

Een en ander blijkt uit een voorstel van staatssecretaris Mertens (Sociale zaken) aan de Tweede Kamer. De kosten van de optrekking in de WAO wordt geraamd op 60 miljoen gulden op jaarbasis. goedkope „versie" van het betreffende geneesmiddel krijgt. Het batig saldo is dan voor de betreffende apotheekhoudende huisarts, die immers zelf de geneesmiddelen inkoopt.

Begin september moet de vrouw van een Friese arts voor de rechtbank in Leeuwarden verschijnen. Zij voerde de boekhouding voor haar man, waarbij zij ervan wordt verdacht bijna een half miljoen gulden te veel te hebben gedeclareerd in de loop van een aantal jaren.

De heer T. Andriessen, van de Unie van Ziekenfondsen zei dat met de circulaire van begin augustus is beoogd te voorkomen dat in de toekomst apotheekhoudende huisartsen nog een beroep kunnen doen op onwetendheid of onnauwkeurigheid. Om die reden is de brief ook aangetekend verstuurd. Voor zover hem bekend heeft nog geen enkele van de betrokkenen zich vrijwillig aangemeld.

BEWIJS

De heer Andriessen zei ook dat het bewijs dat opzet in het spel is geweest, bijzonder moeilijk is te leveren. Zonder bevrijs van opzet kan de officier van justitie echter niet vervolgen.

Op basis van geconstateerde onregelmatigheden kunnen de ziekenfondsen, afgezien van de strafrechterlijke vervolging, terugbetaling vorderen. Tussen de fondsen en de artsen bestaat een contract, dat in het uiterste geval door de fondsen kan worden opgezegd. De heer Andriessen benadrukte overigens dat uit moet worden gegaan van de goede trouw, „anders is geen enkel contract mogelijk". Hij erkende overigens dat de fondsen in het verleden teveel van de goede trouw zijn uitgegaan. • De 45-jarige Cornells van de Kamp uit Oploo (N.-Br.) is in de nacht van maandag op dinsdag in zijn woonplaats met een auto in een flauwe bocht van de weg tegen een hoorn gereden en op slag gedood.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.