+ Meer informatie

16 en 17 februari 1960

3 minuten leestijd

Wellicht vraagt U zich af, wat er op die data voor belangrijks aan de hand is.

U gebruikt het juiste woord: „belangrijk!"

Voor ons Landelijk Verband zijn het in het prille voorjaar altijd en ook nu weer een paar gewichtige dagen.

Wij houden dan jaarvergadering met al onze verenigingen.

Voor dit jaar zijn het de data 16 en 17 februari. Op 16 febr. D.V. hopen wij 's avonds te vergaderen met de stemgerechtigde afgevaardigden, de zogenaamde huishoudelijke vergadering. Maar de eigenlijke vergadering is dus 17 februari.

Jammer, dat de S.G.P. juist op dezelfde datum haar partijdag houdt. Al enkele jaren viel clat beduidend later, wat ons bleek, als wij in die jaren naar hun datum informeerden, zodat wij meenden, dat dit gebruikelijk was geworden. Wij betreuren het, dat men ons, die toch altijd half februari vergaderen, niet even op de hoogte heeft gesteld van het plan, weer vroeger in de tijd te vergaderen.

Enfin, er is niets aan te doen, want verzetten is voor ons niet meer mogelijk. En nu zegt U misschien: „Wat heb ik als lezer van „Daniël" met die jaarvergadering van het Landel. Verband van J.V.'s te maken? "

Laat mij daarop even mogen antwoorden.

U heeft daarmede als belangstellend en O meelevend lezer in zoverre te maken, dat wij bij deze het genoegen hebben U op deze jaarvergadering uit te nodigen. Voor zover U niet alleen lezer van ons blad zijt, maar tevens lid van één onzer verenigingen, is deze uitnodiging eigenlijk overbodig.

Onze J.V.-leden hebben natuurlijk allemaal al een „snipperdag" genomen of gereserveerd.

Maar het zou ons een reden tot blijdschap zijn als velen uwer, oud-leden en wie dan ook, onze jaarvergadering zouden bezoeken. U zult er geen spijt van hebben. Velen, die voor het eerst eens uit belangstelling kwamen, komen nu elk jaar weer.

En daarom, leg cleze vriendelijke uitnodiging niet zonder meer terzijde, maar probeer al het mogelijke om 17 februari in ons midden te zijn.

Laat er toch vooral van de zijde onzer verenigingen eens wat meer daadwerkelijke belangstelling zijn.

Leg af die geest en die houding van traagheid. 17 februari is het de dag van al onze verenigingen en van al hun leden. Laat het niet over aan een paar afgevaardigden, maar besef clat we die éne dag in het jaar er allemaal dienen te zijn.

Laat het weer zo mogen zijn als een jaar of tien geleden, toen er hele rijen bussen in de buurt van cle kerk werden geparkeerd.

En wat verder misschien uw aller interesse kan verhogen; hier volgen de voornaamste agendapunten voor 17 februari.

Opening i nei '< cloor de voorzitter (dc tr. • . < den gekozen op cle Hu h • * dei ig in de plaats van onz r ~rgetelijke en ons ontvallen ds. A vérhagen).

Een Bijbels onderwerp met bespreking: „De vrouw en de draak" (n.a.v. Openbaring 12) cloor de weleerwaarde heer ds. G. A. Zijderveld te Capelle a.d. IJssel.

Een lezing: „Hoe zien we onze kerkelijke Gemeente", door de weledele heer P. Kuyt, directeur van de Chr. Kweekschool „De Driestar" te Gouda. (Eveneens met bespreking).

Een slotwoord door de weleerwaarde heer ds. C. Hegeman, voorzitter van het L.V. van Knapenverenigingen.

Ook de oudere leden van de Knapenverenigingen zijn hartelijk welkom.

Een en ander samen genomen, roepen we U allen nogmaals toe:

„Kom naar onze jaarvergadering".

Van harte hopen wij, dat behalve onze J.V.'ers er velen zullen zijn, die aan onze oproep gehoor geven en met ons de vergadering van woensdag 17 februari zullen bezoeken.

De vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Boothstraat 7 te Utrecht en vangt aan v.m. 10 uur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.