+ Meer informatie

STUDIEBIJBEL IN PERSPECTIEF

3 minuten leestijd

Het zal de lezers van Ambtelijk Contact bekend zijn dat onze generale synode de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 niet met gejuich heeft begroet. Integendeel, de synode sprak in 2007 een forse reserve uit met betrekking tot het gebruik van deze vertaling in de erediensten. Eerder, in 2004, had de synode al een brief laten uitgaan naar alle kerkenraden met het verzoek terughoudend te zijn. Daarbij was tevens wel uitgesproken dat er begrip was (en is) voor speciale situaties: speciale diensten; en ook samenwerkings-gemeenten werden met name genoemd.

Nu, eind 2009, is duidelijk wat door een van de adviseurs ter synode in 2007 al werd gesteld: deze NBV heeft velen bereikt, o.a. door een doordachte marketing. En dat is ook in onze kerken merkbaar: een aantal kerkenraden heeft (naar ik aanneem met verantwoording aan de classis) de NBV ingevoerd. Maar ook daar waar dat niet het geval is (en dat betreft verreweg de meeste gemeenten), is de NBV toch zichtbaar: catechisanten (en vergis u niet: ook in gemeenten waar de Statenvertaling in gebruik is) nemen hem mee, op vrouwenverenigingen klinken de woorden op, en zo wordt vertaling met vertaling vergeleken. Ik spreek nu over dit alles geen waardeoordeel uit, ik geef slechts de stand van zaken weer.

Tegen de achtergrond van deze werkelijkheid is het goed dat eind november het resultaat van een opvallend initiatief gepresenteerd is: een brede kring van wetenschappers, voornamelijk afkomstig uit de gereformeerde gezindte, onder ‘aanvoering van twee Bijbelwetenschappers uit Apeldoorn en Kampen (zie onder) heeft gezorgd voor een Studiebijbel, waarin de tekst van de NBV voorzien wordt van kanttekeningen en waarin ook alle Bijbelboeken voorzien worden van een gedegen inleiding; daarin wordt - anders dan in de ‘gewone’ NBV - uitgegaan van de traditionele, gereformeerde visie op de heilsgeschiedenis. Dat blijkt bijv. uit de inleiding op de eerste vijfhoeken van de Bijbel - waarbij het auteurschap weer grotendeels aan Mozes wordt toegeschreven -, uit de inleiding op Jesaja - waarin van een innerlijke samenhang wordt gewaagd, hetgeen wijst op één auteur. Het zal velen bekend zijn dat het ontbreken van een dergelijke traditioneel-gereformeerde lijn juist één van de struikelblokken is om zonder reserve gebruik te kunnen maken van de NBV. Dat geeft perspectief!

Maar dat is nog niet alles: dwars door deze Bijbel heen is telkens sprake van bespreking van bepaalde hoofdthema’s: ik noem schepping, eschatologie (toekomstverwachting). God en het kwaad (wat een vragen doemen daar niet op…), Messiaanse verwachting in het Oude Testament, de Heilige Geest in het Oude en Nieuwe Testament, gebed… dat zijn stuk voor stuk juweeltjes voor de lezer die zich afhankelijk wil stellen van de Heilige Geest en zo de tekst van Gods Woord in het hart wil ontvangen.

De redacteuren hebben zich laten helpen door een een paar buitenlandse studiebijbels, met name de Bible d’ etude Semeur, een project van de gereformeerde theologische opleiding in Aix en Provence. En waarom zou men ook niet gebruik maken van goed werk van anderen? Maar er is ook veel zelfstandig werk gedaan. Ze hebben ons zeer geholpen en verdienen daarvoor veel respect! Eén ding echter: wat een klein lettertype.

Prof.dr. H.G.L. Peels en prof.dr. P.H.R. van Houtuelingen (hoofdred.), Studiebijbel in perspectief. Uitg. Jongbloed Heerenveen/NBG Haarlem 2009,1872 blz., € 79,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.