+ Meer informatie

Verleden leeft in herinneringen

Restanten van vroegere vesting voor nageslacht bewaard

2 minuten leestijd

^HARDERWIJK — Op 11 juni 1231 verleende Otto, graaf van Gelre en Zutphen aan Harderwijk, „Zutphense rechten en vrijheden, benevens eene jaaren weekmarkt."

Dit betekent dat de gemeente Harderwijk in 1981 haar 750-jarig bestaan viert als stad. Reeds voor 1231 bestond er een nederzetting van herders, boeren en vissers, die aan de oevers van de Zuiderzee een wijkplaats zochten. De naam herderwijk is naar alle waarschijnlijkheid een samentrekking van ,,herders" en „wijk". De zevenenhalve eeuw tussen toen en nu, zijn veelbewogen eeuwen geweest. In de loop van de 'leschiedenis is deze oude Hanzestad itgegroeid tot een regionaal centrum op de Noordwest-Veluwe 30.000 inwoners.

Stadsrechten

Toen graaf Otto de derde, stammend uit het huis der Nassau's, besloot Harderwijk in 1231 stadsrechten te verlenen, betekende dat, behalve het recht om jaar- en weekmarkten te houden, ook het recht om de stad te ommuren. De oudste nog bewaard gebleven kaart uit 1570, toont duidelijk de ommuurde stad met grachten en poorten. De contouren van de plattegrond van toen zijn nog duidelijk terug te vinden in het huidige stadsbeeld. In later eeuwen werden de muren • verstrekt en de stad groeide uit tot een handelscentrum van betekenis, maar ook tot een vestiging met vijf poorten. Drie' aan de landzijde en twee aan de zeezijde.

De ligging aan de toenmalige Zuiderzee, bracht behalve nadelen (overstromingen!) ook voordelen: handel en visserij bloeiden. Voor de'beide zeepoorten waren lan^e steigers in zee gebouwd; met klemere schepen werd hier de handelswaar gelost of geladen, want de grotere schepen bleven op de rede liggen, vanwege de geringe diepte.

Pas omstreeks 1650 werd begonnen met de aanleg van een haven. Van de beide zeepoorten, de Hoogebrugpoort of Bruggepoort en ' de Laagebrugpoort of Vispoort is alleen de laatste bewaard gebleven, in goede staat overigens. Talloze malen heeft de Harderwijker Vispoort model gestaan voor schilders en fotografen.

Landpoorten

Overigens, ook de erachter gelegen Vismarkt, die langzaam maar zeker in oude luister wordt hersteld, heeft vele schilderachtige en fotogenieke plekjes.

Van de oude stadsmuren zijn nog ge-| deelten intact gebleven en door restau-, ratie voor het nageslacht bewaard.; Vormde aan de zeezijde het water een natuurlijke belemmering voor indringers en aanvallers, aan de landzijde la^ gen voor de muren de stadsgrachten. Dé huidige Friese Gracht en de Diepe Gracht zijn overblijfselen van deze verdedigingswerken.

Wie Harderwijk thans bezoekt, komt vooral om de toeristische attractie! zoals Dolfinarium en Veluwestrand Maar wie de moeite neemt om de oud< binnenstad in te gaan, zal daar geen spij van hebben: door de vele overblijfselei uit vroeger tijden, waant men zich som: in een ver verleden...

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.