+ Meer informatie

De Vries wil praten over wao-varianten

Quené: Kabinet liet redelijke omgangsvormen varen

3 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) Het kabinet stelt zich bij de parlementaire beliandeling van de voorstellen over de wao open voor plannen die rond die tijd mogelijk worden aangedragen door vakbeweging en oppositie in de Kamer. „Afhankelijk van de geloofwaardigheid van deze alternatieven zullen deze natuurlijk invloed kunnen hebben op de wetsbehandeling", schreef De Vries gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanuit de Kamer was onder meer op dit punt om verduidelijking gevraagd in het meest recente debat over de wao van afgelopen woensdag. Tegen de tijd dat de wetsvoorstellen in de Kamer zullen worden behandeld, zullen ook de meest recente berekeningen over de gevolgen voor de wao-uitkeringen in de komende jaren van invloed kunnen zijn op de wetsvoorstellen. De Vries stelt overigens met nadruk dat zowel de alternatieven als de nadere berekeningen niets afdoen aan de plannen zoals die het kabinet op dit moment voor ogen staan.

De Vries bevestigt in zijn brief nog eens dat het kabinet bereid is de bevriezing van de huidige wao-uitkeringen weer ongedaan te maken als het aantal mensen in de wao drastisch kan worden teruggedrongen. Dat aantal zou dan moeten worden teruggebracht tot het niveau van eind '89 bij de afsluiting van het regeerakkoord. Het kabinet heeft deze bereidheid ook getoond in het mislukte overleg met de bonden. Van die kant is overigens toen al afwijzend gereageerd op die gedachte, omdat een zo snelle terugdringing van het aantal wao'ers niet haalbaar wordt geacht.

Onzorgvuldig

De onafhankelijk voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, prof. dr. Th. Quené, vindt dat het kabinet rond het SER-advies over Ziektewet en wao onzorgvuldig heeft gehandeld. Door de volslagen ongerichte adviesaanvraag -„een Wehkamp-catalogus"- en het voortdurend veranderen van de financiële doelstelling heeft het kabinet de „redelijke omgangsvormen" met de SER laten varen.

Het is tamelijk ongebruikelijk dat de SER-voorzitter zich publiekelijk beklaagt over de handelwijze van het kabinet. „In het tumult over de inhoud van de wao-voorstellen ging, op zich te begrijpen, de aandacht voor het besluitvormingsproces in een overlegeconomie ten onder. Het belang van zulk een economie brengt echter met zich, dat voor redelijke omvangsvormen aandacht blijft", aldus Quené in het blad Zeggenschap.

Hij maakt ook een impliciet verwijt aan PvdA-leider Kok en fractievoorzitter Wöltgens, die in de periode vóór het SER-advies om strijd beweerden dat hoogte en duur van de wao-uitkering onaangetast zouden blijven. Die opstelling heeft volgens Quené geleid tot het afhaken van de FNV, „vooral onder druk van de aangesloten bonden die worden verleid door uitspraken van leidende politici". In de adviesaanvraag van het kabinet van februari was geen samenhangende beleidslijn te ontdekken. Drie weken vóór het SER-advies stuurt staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken een brief waarin zij de financiële doelstelling aanscherpt. Pas later blijkt dat de maatregelen niet 3,8, maar 5,8 miljard gulden moeten opbrengen. Het kabinet komt medio juli met een bedrag van 4,4 miljard op de proppen. Het bijgestelde besluit van 27 augustus voorziet in een besparing van bijna 4 miljard. „Het kabinet motiveert niet waarom het nu toe kan met 4 miljard in plaats van 5,8 miljard", zo stelt Quené vast.

Trendbreuk

In het tweede kwartaal van dit jaar is het aantal arbeidsongeschikten met 7100 toegenomen tot 897.000. Die toeneming is aanmerkelijk minder dan vorig jaar. Het aantal uitkeringen aan volledig arbeidsongeschikte mannen (voor 80 procent of meer afgekeurd) liep in het tweede kwartaal van 1991 zelfs met 100 terug.

De Sociale Verzekeringsraad durft in een toelichting bij deze cijfers van gisteren nog niet te spreken van een trendbreuk, maar signaleert wel dat al in het eerste kwartaal van dit jaar het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dat werd beëindigd door herstel toenam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.