+ Meer informatie

Samenwerking tussen RMS en bevrijdingsbewegingen

Verdrag met groepen op Oost-Timoren West-Iran

3 minuten leestijd

APELDOORN — Vandaag en morgen houdt de RMS een congres in Capelle aan den Ussel. Het ligt in de bedoeling dat de republiek in ballingschap een samenwerkingsverdrag zal sluiten met de onafliankelijkheidsbewegingen op West-Irian en op Oost^Timor. Daarnaast zuUen waarnemers aanwezig zijn van de Melanesische staat Vanuatu (Nieuwe Hebriden) en van de Franse kolonie Nieuw Caledonië.

De heer D. Tamaela, woordvoerder van de RMS, noemt het verdrag tussen de Molukkers in ballingschap en de beide bevrijdingsbewegingen een historische stap. „We hebben allen een gezamenlijk doel: bevrijding van de onderdrukking van Indonesië, zo zegt hij. Na een voorbereidingstijd van ongeveer zes maanden moet vandaag, donderdag, de alliantie tussen de drie partijen tijdens het congres gesloten worden. „Wij gaan met elkaar verder strijden. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat wij een vuist maken. Uit contacten met de bevolking op de Molukken is ons gebleken dat men erg blij is met deze stap", aldus de heer Tamaela.

Strijd

Volgens de woordvoerder van de RMS is het duidelijk „dat de strijd nu verplaatst wordt". Hoe ver de samenwerking zich zal gaan uitstrekken is volgens de heer Tamaela nog niet echt duidelijk. „Wij zullen tal van initiatieven gaan ontplooien maar hoe die concreet zullen zijn moet op het congres worden bekeken. Wij zullen onze gezamenlijke strategie bepalen afhankelijk van de komende ontwikkelingen."

In alle drie gebieden, de Molukken, West-Irian en Oost-Timor, zijn er groepen die zich verzetten tegen de Indonesische overheersing. Op de Molukken werd in 1950 een onafhankelijke republiek uitgeroepen die binnen enkele maanden door het Indonesische leger de kop werd ingedrukt. Het verzet is nog jarenlang doorgegaan totdat de toenmalige president van de RMS, dr. Chr. Soumokil zich overgaf. Daarna hebben de Zuidmolukkers in Nederland in ballingschap onder leiding van ir. Manusama getracht aandacht te krijgen voor hun zaak.

West-Irian, het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea, kwam in de zestiger jaren onder gezag van de Indonesische regering. Nog steeds verzetten de Papoea's zich gewapend tegen deze gang van zaken, verenigd in de bevrijdingsbeweging OPM.

Oost-Timor werd in 1977 na een gewapend optreden dobr Indonesië geannexeerd als een nieuwe provincie. Op deze voormalige Portugese kolonie is de bevrijdingsbewe^ng Fretelin actief.

Bredere erkenning

Het is niet duidelijk of de RMS zich nu door de nieuwe alliantie ook gewapend zal gaan verzetten, daartoe gesteund door de andere bevrijdingsbewegingen. Wel zal er worden gezocht naar een bredere erkenning van de alliantie. Volgens de heer Tamaela is men „optimistisch" over de verdere betrekkingen met bijvoorbeeld de Nieuwe Hebriden en Nieuw Caledonië. „Het kan best zijn dat wij het volgende congres de alliantie nog breder zullen maken", zo meent Tamaela.

Volgens de Zuidmolukkers zal er door Indonesië wèl gereageerd worden op het nieuwe verbond. „Dat is heel duidelijk. Thans hebben wij aanwijzingen dat er grote legermanoeuvres in de drie betrokken gebieden aan de gang zijn en dat is niet voor niets, fiiovendien is het een heel gunstig tijdstip om wat te doen, althans in ons geval, want Indonesië heeft de handen vol aan allerhande binnenlandse problemen", aldus Tamaela.

Een reactie van de Nederlandse fegering verwacht hij overigens •iet. „Die levert ondanks alles toclr korvetten aan Indonesië terwijl men weet van volkerenmoord, onderdrakkiag en uitbuiting. Wij hopen wel op een reactie van het Nederlandse volk. Een reactie waaruit blijkt dat men verstaat en begrijpt dat het verlangen naar lecht door de Zuidraolakse gemeenschap in Nederland nog niet is verdwenen", aldus Tamaela.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.