+ Meer informatie

Grote verschillen tussen specialisten

„Financieel en medisch gezien onaanvaardbaar

2 minuten leestijd

UTRECHT (ANP) - Er bestaan tussen de medische specialismen grote verscliillen in het aantal verrichtingen, zowel per honderd verwijzingen door de huisarts als per duizend verzekerden in de regio. Ze zijn maar zeer ten dele te verklaren door verschillen in leeftijd en geslacht van de verzekerden of door het aantal verwijzingen per huisarts.

Dit blijkt uit een onderzoek dat met subsidie van het ministerie van volksgezondheid is uitgevoerd door twee verzekeringsartsen, W. H. van Harten en dr. D. Post, en prof. dr. A. F. Casparie, hoogleraar sociaalrhedische wetenschap in Rotterdam. Zij hebben de gegevens over 1986 bekeken van de regionale ziekenfondsen Zwolle en Twente. Daarbij ging het om tien ziekenhuizen in een gebied met ruim een half miljoen verzekerden, verspreid over 27 gemeenten.

Het artsenblad Medisch Contact meldt deze week de resultaten voor de specialismen interne geneeskunde, longziekten en cardiologie.

Van de tien maatschappen interne geneeskunde declareert de „hoogste" 6,8 keer zoveel klinische en poliklinische verrichtingen per duizend verzekerden als de laagste. Voor de opnames is het verschil kleiner, 200 procent, maar het aantal poliklinische verrichtingen per honderd verwezen patiënten is bij de ene maatschap acht keer zo hoog als bij de andere.

Verwijsdichtheid

Het aantal klinische verrichtingen hangt voor een deel samen met het percentage vrouwen en 65-plussers, terwijl er een negatief verband bestaat met de „verwijsdichtheid": hoe meer verwijzingen per duizend verzekerden, hoe minder verrichtingen en/of opnamen. Saillant noemen de onderzoekers het ook dat een groter aantal internisten per maatschap samenhangt met minder opnames per duizend verzekerden.

Voor de longartsen zijn overeenkomstige verschillen gevonden, al hebben in dit specialisme grote maatschappen juist een relatief hoge produktie. Bij de cardiologen zijn ook de ver55 schillen in opnamecijfers vrij groot: ze variëren van zeven tot dertig per duizend verzekerden. De cardiologen wijken ook af van de internisten en longartsen doordat een hoger percentage 65-plussers juist samenhangt met relatief minder activiteiten op cardiologisch gebied. Voor dit specialisme geldt weer dat grotere maatschappen relatief minder doen dan kleine.

Geen vraag meer

Hoofdredacteur dr. C. Spreeuwenberg van Medisch Contact tekent hierbij aan dat de verschillen tussen de specialisten onderling waarschijnlijk nog veel groter zijn dan die tussen de maatschappen. Hij noemt de gevonden verschillen zo aanzienlijk en de gevonden verklaringen zo bescheiden, dat na dit onderzoek „nauwelijks nog de vraag resteert of zulke verschillen wel te rechtvaardigen zijn". Zo lang niet overtuigend is aangetoond dat meer verrichtingen resulteren in grotere kwaliteit, zijn de verschillen volgens hem om zowel financiële als medische redenen onaanvaardbaar. Hij denkt dat het per maatschap vaststellen van een maximum budget voor de verrichtingen wel eens de enige oplossing zou kunnen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.