+ Meer informatie

Een bladzijde voor en van onze jeugd

7 minuten leestijd

Een praatje vooraf

Jullie hebben goed je best gedaan de vorige keer. Dat heb ik wel gemerkt aan de stapels brieven, die ik gekregen heb. En weet je wat zo leuk is? Er zijn 36 nieuwelingen mee gaan doen. Nu hebben we weer een grote groep; ik ben reuze benieuwd wie straks met de boeken uit de bus zullen komen. Zo ver is het echter nog lang niet. We zullen ons eerst nog menig keertje duchtig moeten inspannen. Dat hebben jullie er natuurlijk wel voor over. Vooral de jongeren maak ik m'n compliment, hoor, zij hebben zo goed gewerkt. Het viel ook niet mee om twintig namen te verzinnen. Fijn hoor, jongens en meisjes'. Ik kijk al uit naar jullie nieuwe brieven. Velen van jullie stuurden ook één of meer gedichten op of een opstel, kijk, dat is prachtig, zo gaat het in één moeite mee. Jullie behoeven ook niet bang te zijn dat je te lelijk schrijft, hoor, ik kan het nogal gauw lezen. Weten jullie nu al wie de opvolger van Parma was? Nee, niet Albertus van Oostenrijk, maar Mansfeld. Weliswaar is deze niet zo bekend, maar hij moest het heus zijn. De hooiplukkers van Lochem zijn ook niet zo bekend, geloof ik, ook deze vraag werd veel gemist. Wanneer er eens ruimte over is, zal ik er eens een opstel over plaatsen. Of maakt één van jullie er een opstel over? Graag!

De derde opgave

Laten we nu eerst maar eens met de kleineren beginnen, dus onze 8-, 9-en 10-jarigen. Jullie moeten eens opzoeken, wie de vrouwen waren van de volgende personen:

1. Adam. 2. Lamech. 3. Abraham. 4. Isaak. 5. Jakob. 6. Jozef. 7. Mozes. 8. Elimelech. 9. Boaz. 10. Amram. 11. Mozes. 12. Elkana. 13. David. 14. Zacharias. 15. Ananias.

Jullie schrijven dus de nummers 1 tot en met 15 onder elkaar en achter ieder nummer schrijf je dan één naam. Vader en moeder mogen heus wel een klein beetje helpen. Doe je best.

En nu de groten. Hieronder volgt een verhaaltje uit de Kerkgeschiedenis. Het is tamelijk moeilijk en daarom laat ik het nu ook maar bij 15 vragen. Ik denk dat jullie allemaal wel de Kerkgeschiedenis van J. Vreugenhil zullen hebben. Dan moet je maar eens in het eerste deel snuffelen. De man, waar het over gaat, leefde omstreeks het jaar 400.

Een kind van zoveel gebeden ....

Nu je het opschrift gelezen hebt, weet je ook dat het over de grote kerkvader ... .(1) gaat. Hij werd geboren in het jaar (2. in het kleine stadje (3). Zijn moeder heette (4) en zijn vader (5). Nadat hij in zijn geboorteplaats de school doorlopen had, ging hij naar (6) om daar voor advocaat te studeren. Tegen de zin van zijn moeder ging hij naar (7). Door nieuwsgierigheid gedrongen komt hij in aanraking met (8), de bisschop van (9). Deze bisschop was het middel in Gods hand om hem tot het ware geloof te brengen. Nu verandert zijn leven en hij mag zijn gaven in dienst van God gaan besteden. In 395 wordt hij bisschop van (10). Hij heeft veel gestreden tegen de (11); die leerden dat de mensen zonder zonde geboren werden. Ook streed hij tegen de (12). die zeiden, dat de leden der kerk absoluut heilig moesten zijn. Een bekend boek dat hij geschreven heeft, heet (13). Hij overleed in het jaar (14) terwijl de woeste (15) de stad, waarover hij bisschop was, belegerden.

Het spreekt vanzelf, dat we weer allemaal meedoen, ook al weet je niet alle namen. Jullie moeten je brief of briefkaart rechtstreeks naar mij sturen hoor. De meesten doen dat niet, maar er waren er enkele die hun brieven naar mijnheer Hoogendoorn in Gouda stuurden. Dit is nu wel niet zo heel erg, maar het geeft extra moeite en onkosten. Ik zal er mijn adres onder zetten. We gaan nu eens lezen wat een „kleine" vriend in een lang opstel zegt over

De plaats waar we wonen

Capelle aan de IJssel

Het dorp Capelle aan de IJssel ligt aan de rivier de Hollandse IJssel, op een afstand van ongeveer 7 km van Rotterdam. Het dankt zijn naam aan een kapel, welke reeds voor 1500 in de tegenwoordige wijk „Dorp" stond. Bekend is dat er in 1340 een landgoed bestond, waarop ridder Hendrik van Halewijn in 1398 een slot liet bouwen. Dit slot werd in het einde van de achttiende eeuw gesloopt. Alleen de slotgracht en „het dievenhuisje" aan de Ketensedijk zijn nog overgebleven. De reeds genoemde kapel werd in 1572 van de beelden gezuiverd en door de Gereformeerden in gebruik genomen. In 1574 brandde deze kapel af. De huidige Hervormde Kerk dateert van 1593. Dit jaar kwam de restauratie van de kerk tot stand en werd er veel weer in de oorspronkelijke toestand teruggebracht.

Capelle is een dorp met veel industrie. Er zijn o.m. twee scheepswerven, motoreni-eparatiebedrijven en een staalmeubelfabriek. Ook zijn er een aantal tuinders en boeren, voornamelijk in de Prins Alexanderpolder. Velen van deze zullen in de toekomst moeten verdwijnen, tengevolge van de grote uitbreiding, waardoor Capelle van een dorp tot een stad van zo'n 70.000 inwoners zal uitgroeien.

Tussen de wijken West en Dorp ligt de stormvloedkering met de Algerabrug (de verbinding met de Krimpenerwaard), welke in 1958 in gebruik genomen werd. Capelle telt 11 kei-ken, terwijl er in het nabijgelegen Kralingseveer 5 kerken zijn. De Geref. Gem. telt ongeveer 600 belijdende-en doopleden. Onze gemeente werd in 1951 zelfstandig, hoewel er reeds vanaf 1935 door de gemeente van Rotterdam-C kerkdiensten gehouden werden in het oude gebouw aan De Ruyterstraat. In 1953 werd onze nieuwe kerk in gebruik genomen door ds. M. Blok, die toen onze consulent was. Op 3 juni 1959 deed onze eerste eigen predikant, ds. Zijderveld, zijn intrede, 's Maandagsavonds hebben we van onze dominee catechisatie. Bij onze kerk behoren 5 verenigingen, n.1. de J.V., de M.V., de K.V., de kleine M.V. en de Mannenvereniging. Onze K.V. telt thans 24 leden en 3 leiders, we vergaderen van oktober tot begin mei op woensdagavond. Ons werk bestaat uit bijbelbesprekingen, opstellen en handenarbeid. De sekretaris van ons Landelijk Verband is één van de oprichters van onze vereniging. De meeste leden van onze K.V. zijn leerling of oudleeiiing van de Ds. Joh. Bogermanschool. Deze oudleerlingen bezoeken de L.T.S. te Krimpen aan de IJssel of de U.L.O. van de Ger. Gem. in Rotterdam.

Koos de Leeuw

Dat vond ik nog eens leuk, Koos, om iets over m'n geboorteplaats te horen. Fijn dat jullie vereniging zo lekker draait Ik kom wel weer eens vertellen.

Vragen:

Henk Mijnders uit Lisse wil graag nog eens horen wat er op de zwarte grafsteen van David Livingstone in gouden letters geschreven staat. In de Westminster Abdij ligt hij begraven en je leest er:

Gedragen door trouwe handen over land en zee, rust hier David Livingstone, zendeling, onderzoeker, mensenvriend, geboren de 19e maart 1813 in Blantyre, gestorven de le mei 1873 in Sjitambos' dorp Ulala. In 30 jaar offerde hij zijn leven in onvermoeide inspanning om de inboorlingen het evangelie te verkondigen, niet ontdekte geheimen te doorvorsen en de verwoestende slavenhandel in Afrika uit te roeien, waarvan hij in zijn laatste woorden schreef: „Alles wat ik in mijn eenzaamheid nog er bij voegen kan, is dat: „Moge de hemel zijn rijke zegen schenken over ieder, hij zij Amerikaan, Engelsman of Turk, die helpen wil, deze open wond der wereld te genezen." „Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal zijn; die moet Ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen."

Wat de tweede vraag betreft Henk, of er een leesboek over Livingstone bestaat, daar kan ik echt geen antwoord op geven, ik weet het niet. Misschien iemand van de lezers? Wel kan ik je aanbevelen „De Kerk op mars" door P. A. de Rover. Dit is een vertel-en voorleesboek van de zendingsgeschiedenis. De uitgever is Jan Haan — Groningen.

En tenslotte

moest ik jullie hartelijk bedanken van mej. Sanderse uit Weesp en van Leen Bosschaart uit Staphorst. De eerste kreeg 46 en de tweede 52 kaarten. Ik ben blij dat jullie aan m'n oproep gehoor hebben gegeven. Leen is beter en gaat weer naar school. Mej. Sanderse is nog ziek. Wij wensen haar Gods zegen toe en hopen dat de Heere haar weer spoedig mag oprichten. Allen hartelijk gegroet en tot over veertien dagen D.V.

Prins Bernhardlaan 27, Dirksland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.