+ Meer informatie

Het elfde gebod als de vervulling van de wet

4 minuten leestijd

Dit is de laatste bijdrage van ds. Beekhuis. Ds. J.H. van Dijk, christelijk gereformeerd predikant te Zaamslag, hoopt de komende twee jaar eenmaal in de vier weken de rubriek te vullen. Vragen voor "Pastoraal" kunt ze sturen naar de redactie, postbus 75, 7300 AB Apeldoorn.

Het elfde gebod? Dat bestaat toch niet? Natuurlijk zijn er geen elf geboden. Maar toch: in oneigenlijke zin wordt de hefde wel het elfde gebod genoemd. Want de vervulling van de wet immers is de liefde! De liefde is de maatstaf De norm van de wet. Want de wet is de uitdrukking van de wil van God! U vindt ook dat het hiermee treurig gesteld is? Ja zeker! Daar is veel liefdeloosheid. Ook veel geveinsde liefde. En maar weinig onbaatzuchtige Hefde!

Wees voorzichtig
We moeten niet zo goedgelovig zijn. Moeten we dan kwaaddenkend zijn? Nee, dat wil ik direct niet zeggen. Maar we moeten wel nuchter zijn. Met beide benen op de grond. Een weinigje mensenkennis. Vooral moeten we uitkijken met mensen die vóór in hun mond hebben dat ze alles uit liefde doen en dat het niet om hen gaat! Men kan zichzelf goed verkopen als een liefdevol mens terwijl men niet anders dan zichzelf bedoelt. Zou u dat denken? Overdrijft u niet wat? Nee, echt niet. Ik kan u wel een voorbeeld opnoemen ter verduidelijking.

Ootmoedig
Het is jaren geleden. Een predikant vierde zijn 25-jarig ambtsjubileum. Op een avond midden in de week hield hij een gedachtenispreek. Een volle kerk. Tekst: Johannes 3:30: „Hij moet wassen, maar ik minder worden". Het refrein in heel de preek was: Gemeente, het gaat niet om mij. Maar om Hem. In alle toonaarden werd dit gezegd. De mensen waren diep onder de indruk. Wat is de man toch klein. Wat is hij ootmoedig. Zo verging het ook de verslaggever van het plaatselijke blad. Hij dacht: de man denkt zo klein van zichzelf ik zal maar een bescheiden verslagje maken. De krant was nog maar amper bezorgd bij de mensen of daar gaat de telefoon. Mijn vrouw nam hem aan en zegt: Man, het is voor jou. De dominee in kwestie. Hij was woedend. Het verslag had minstens een halve pagina moeten zijn plus een grote foto! Dat was dan die ootmoedige man. En dat staat heus niet op zichzelf Maar laten wij inkeren tot onszelf Als wij door genade zelfkennis hebben gekregen dan zien we wat een eigenlievend bestaan wij hebben en dan zeg je niet steeds dat het niet om mij gaat. Dan roep je uit: in het paradijs heb ik een altaar opgericht voor mijzelfwaar alles aan wordt opgeofferd! En dan bid je: Heere verlos mij van mijzelfl

De eis
De eis ligt er. Het elfde gebod. Maar velen houden het voor gezien. Vooral kooplieden. Handel is handel, zeggen ze. En natuurlijk mogen zij gebruikmaken van hun verkooptechniek. En hun zakelijk inzicht mogen zij uitbuiten. Maar: als het elfde gebod niet functioneert dan gaat men zichzelf bevoordelen op een oneerlijke wijze. Dan maakt men misbruik van het vertrouwen dat een klant in hen stelt. Iemand verkocht een tweedehands auto voor een behoorlijke prijs. Grappend zei hij tegen zijn personeel: voor hij het eind van de straat heeft bereikt is hij door de veren gezakt! Ja, ja! Handel is handel! Ook sommige kerkmensen doen zo. Gods Naam wordt daardoor onteerd. De wereld krijgt een aversie tegen al wat kerk is. Zij zijn een hinderpaal voor de naaste om tot Christus te komen.

Grens
Maar waar ligt de grens? Hoever mag je gaan? Wat is geoorloofd en wat is laakbaar? Die grens kan ik niet trekken. En toch: aan de andere kant wel! Het is de liefde. Het elfde gebod. Als u gedreven wordt door de liefde dan doet u de naaste geen kwaad. Dan bent u ook eerlijk. En daar rust zegen op. Zo niet, dan ontvangt u uw geld in een doorboorde buidel (Haggai l:6f).

Een hemelse plant
De liefde is een hemelse plant. Deze wortelt in het geloof Vloeit voort uit God, Die hefde is. Zij groeit op het graf van de hoogmoed en de eerzucht. Het kost strijd. Dan strijd je niet met vleselijke wapenen, maar gebruik je de geestelijke wapenrusting! De liefde zoekt zichzelf niet, maar de Heere en de naaste. Door genade! En zo zijn er gelukkig ook vele eerlijke zakenmensen. Christus heeft het elfde gebod volbracht. Hij is het einde der wet. Wie in Christus is heeft een vervulde wet! P.S. Lezers, dit is mijn laatste "Pastoraal". De twee jaar zijn om. Van harte wens ik u toe de beleving van het elfde gebod. Dan vaart u wel. Eeuwig wel! Maar dan ook alleen! Met hartelijke groet. <

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.