+ Meer informatie

HET EERSTE WOORD

4 minuten leestijd

Neen, het gaat me niet over het laatste woord dat iemand hebben wil en al of niet krijgt. Ik wil iets over het eerste woord, dat u met iemand wisselt schrijven.

Ik kwam tot dit idee door de ervaringen, die ik opdeed toen ik in mijn nieuwe woonplaats de winkels ging verkennen. In onderscheiden zaken was ik geheel vreemd. Ik had er niets over gehoord van anderen en wist niet hoe men daar de mensen helpt en of het prettige dan wel minder prettige zaken zijn. Het is een stukje avontuur om dan voor allerlei kleinere en grotere dingen de winkels binnen te stappen en er eens op te letten hoe men je daar opvangt. Ik deed bizonder leuke ervaringen op. Ik maakte ook minder prettige dingen mee. Nu ik er achteraf eens over nadenk, is dit de conclusie: daar waar men me direct opving en begrip toonde voor de vraag, met voorkomendheid me behandelde ook als men niet had, wat ik zocht, ben ik me thuis gaan voelen.

En daar waar men dit niet deed, en me met een heel eenvoudig: we hebben het niet, wie is de volgende klant — de deur uitstuurde, voelde ik me niet thuis. Ik heb dit later op verschillende terreinen nog eens herhaald en deed helaas dezelfde ervaringen op. Zo vormt zich zo langzamerhand de keur waar ik voortaan heenga. Bij deze zaak wel, bij die niet.

Deze ervaring liet me niet los. Ik dacht er over, hoe belangrijk het eerste contact is met een predikant. Het kan een man betreffen, die zich in de gemeente komt vestigen met zijn gezin; het kan gaan over een vrouw, die alleen maar belangstellend is maar nog geen enkele binding met de kerk heeft of wil. Het kan een heel eenvoudige informatie zijn die men over de plaatselijke kerk wil ontvangen. Noemt u verder maar op welke mogelijkheden zich dan kunnen voordoen. Wat is het eerste woord? Tonen we dan direct belangstelling voor de mensen en proberen we dan wat interesse voor hen op te brengen? Helpen we hen als het maar even kan, aan het allerkleinste en als het moet ook aan het allergrootste? Het kan voor de toekomst van beslissende betekenis zijn. Men kan door dat eerste woord een mens voorgoed van zich afstoten en voor altijd winnen.

Ik weet wel, er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn, waardoor een minder prettige ontvangst en wat koele benadering heel begrijpelijk zou zijn, — en toch zijn we daarmee niet geëxcuseerd. We hebben ons er in te trainen om voorkomend te zijn, als we contact krijgen met mensen die we niet kennen en die ons om welke kleinigheid dan ook „lastig vallen”. Uit zo’n kleinigheid kan iets groots voortkomen.

We hebben daarin ook onze huisgenoten, die opendoen of de telefoon op nemen te instrueren. Merkt de ander een haastige, gejaagde toon, zo in de geest van: hoe eerder het gesprek afgebroken, hoe beter, — dan zal men niet gauw weer contact zoeken. Of krijgt de ander de weldadige indruk, dat er geluisterd wordt, dat er de bereidheid om te helpen is en de belangstelling voor de zaak, die naar voren gebracht wordt, en dus voor de mens, die dat doet?

Uiteraard geldt dit ook kerkeraadsleden en hun gezinnen; in een vacante gemeente niet in de laatste plaats de ouderling-voorzitter van de kerkeraad.

Ik weet dat het veel gevraagd kan zijn om aan deze eis te beantwoorden, maar mogen we ooit enige eis van Christus in ons ambt als zijnde te hoog afwijzen? Men zou de indruk kunnen krijgen, dat ik de gevraagde vriendelijkheid en voorkomendheid alleen maar vereist en van belang acht in verband met een eerste contact. Dat is allerminst het geval. Niet voor niets wordt in het Nieuwe Testament herhaaldelijk aangedrongen op de vriendelijkheid. Galaten 5 : 22, Filippenzen 4:4.

Het ging er mij in dit „bladvullinkje” alleen om te laten zien van welke grote betekenis het eerste woord in een eerste contact kan zijn, terwijl wij ons daarvan niet altijd voldoende bewust zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.