+ Meer informatie

Pyramide^woninÉ inVlissingen f

,,Kleinschalig en milieuvriendelijk"

2 minuten leestijd

VLISSINGEN — In Vlissingen wordt al drie jaar gewerkt aan de realisering van een alternatief woningproject. De coöperatieve vereniging „centraal wonen Vlissingen" heeft zich ten doel gesteld een complex van woningen te gaan bouwen, dat kleinschalig en milieuvriendelijk is.

Hierbij worden in samenwerking met enkele architecten en onder andere het studiecentrum „Kleine aarde" woningen ontwikkeld, die aan deze doelstellingen kunnen beantwoorden. Op dit moment is in Vlissingen een zgn. pyramide-woning opgesteld, waarmee wordt geëxperimenteerd. Gekeken wordt vooral of zo'n woningvorm energiebesparend kan zijn. Wanneer het experiment met deze pyramide-woning is geslaagd, is het de bedoeling om circa 60 è 70 van deze woningen te gaan bouwen. Daarbij zullen zes tot zeven van zulke woningen bij elkaar komen te staan, waardoor een zekere eenheid van de huishoudens wordt gevormd. De huishoudens zullen dan wel afzonderlijk gehuisvest zijn, maar verschillende dingen, zoals het nuttigen van de maaltijd, het wasgoed verschonen enz., zullen gemeenschappelijk gebeuren. Een soort commune dus? „Zo zou ik het niet willen noemen", aldus de secretaris van de vereniging „centraal wonen Vlissingen", „omdat gestreefd zal worden de privacy van de bewoners zo goed mogelijk te waarborgen". Wel wordt op die manier van toekomstig wonen de mogelijkheid geschapen om elkaar te helpen in bepaalde situaties zoals bij ziekte, gebrek of anderszfhs van de bewoners. De praktijk van de vroegere dorpsgemeenschap met zijn hoge mate van hulpvaardigheid voor elkaar zal weer nieuw leven worden ingeblazen, is de mening van de secretaris van de vereniging, de heer J. Hoebink.

Geen subsidié

Het Vlissingse woningbouwprojeg wordt van overheidswege niet gesubsB dieerd. Het project wordt betaald uit bijdragen van de leden van de vereniging, het organiseren van rommeU markten, oud-papieracties en dergelijke. Wel heeft de gemeente Vlissingéji een stuk grond voor het project beschikbaar gesteld,, dat door de vereiü.7 gigng „centraal wonen Vlissingei^wordt gehuurd voor een lage prijs. De gemeente Vlissingen verleent ook m^ dewerking door in het bestenuningst plan een stuk grond te reserveren voOf de toekomstige alternatieve woning bouw.

Koop/huujr

De toekomstige bewoners zijn nu 1^ den van de vereniging „centraal won^ Vlissingen". Een ieder, die de doelstel^ ling van deze woningbouwvereniging kan onderschrijven, kan in aanmerking komen voor een woning. Het zullen zowel koop- als huurwoningen zijn, ais men tenminste in termen van woningen kan spreken. Voorkomen moet worden, aldus de secretaris van de vereniging, dat alleen mensen met hogere inkomeiË deze wooneenheden kunnen kopen öt huren. Afhankelijk van het feit dat de overheid een en ander zal financieren, zal getracht worden om ook de mensen met een modaal inkomen in de gelegeftheid te stellen gebruik te maken van deze alternatieve woonvoorziening.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.