+ Meer informatie

NAZORG

4 minuten leestijd

(slotwoord vanuit Fil. 2:1–13)

Vandaag ging het uiteindelijk om de vraag: waar gaat het nu echt om in ons kerk- en gemeente-zijn? Er is een diagnose gesteld en er is een therapie gewezen. Straks gaan wij weer naar huis, naar onze eigen gemeente en daar gaan wij weer aan het werk. En vanuit onze gemeente zijn we betrokken bij het kerkverband.

Een dag als vandaag is belangrijk, omdat het goed is om onszelf en elkaar de vraag te stellen: waar gaat het om in ons kerk-zijn? Het antwoord op deze vraag is alleen maar echt te vinden in het Woord van God. In zijn brief aan de gemeente van Filippi doet Paulus in hoofdstuk 2 een beroep op de gemeenteleden om eensgezind te zijn, om te leven uit de liefde van de Here Jezus Christus. En dan geeft hij het doel aan in de verzen 10 en 11:‘…opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader.’ Dáár gaat het om in ons kerk-en gemeente-zijn: de eer van God.

God wordt geëerd, als in zijn Kerk de eenheid wordt beleefd en gezien. Dat is trouwens ook door Jezus zelf gezegd in het hogepriesterlijk gebed.

In de verzen 1 t/m 11 roept Paulus, roept het Woord ons op om samen in de naam van Jezus te leven tot Gods eer. En dan volgt in vers 12 een woordje, waar je gemakkelijk overheen leest: daarom. Paulus zegt hier eigenlijk: om echt samen in eenheid bezig te zijn, moet je je persoonlijk behoud bewerken. Wat geeft Paulus hier een geweldige les mee voor predikanten, ouderlingen en diakenen en van allen die zich inzetten in en voor de kerk! Wat is het een groot gevaar om in het bezig zijn in Gods Koninkrijk jezelf en je eigen geloof, je persoonlijke relatie met de Here te verwaarlozen. Nu, Paulus wijst er hier op hoe wij alleen maar echt als kerk in eenheid tot Gods eer kunnen functioneren. Omdat wij moeten openstaan naar buiten, moet ons geloof óók naar binnen zijn gericht. Ons werken voor anderen moet het hebben van de persoonlijke heilszekerheid. Paulus verbindt door dat woordje ‘daarom’ het één onlosmakelijk aan het ander.

Terwille van onze horizontale taak in een verkillende samenleving hebben wij het hartverwarmende gegeven nodig van de verborgen omgang met God. Met het oog op de anderen moeten wij ons eigen behoud bewerken. Wij moeten naar buiten, en daarom moeten wij naar de binnenkamer.

Er wordt in onze tijd veel geconfereerd over en gewerkt aan gemeenteopbouw. En ik zeg daar geen kwaad woord van. Wie de kerk en de gemeente liefheeft, wil er graag zijn schouders onder zetten. Maar wat is het gevaar groot dat wij zó hard draven en werken, dat wij zó bezig zijn met mensen en dingen, dat wij onszelf vergeten…

Nu, voor wij straks weer uit elkaar gaan, roep ik u allen op om ook te zorgen voor uw persoonlijk geloof. Want anders houdt u het niet vol. In de kerk en het kerkelijk werk gaat het om de Here God. Maar dit kan alleen, als wij zelf werkelijk kennis van God en omgang met God hebben. Het is onmogelijk om anderen te helpen in hun geloof, als je zelf niet de gemeenschap met de Here kent. Wat de kerk vandaag nodig heeft, dat zijn overtuigde mensen, die uit eigen ervaring het evangelie bij anderen aanprijzen.

En als u misschien zegt: dat mis ik nu juist in mijn leven—die persoonlijke bezieling, dan geeft Paulus in vers 13 ook daarop antwoord: ‘…want God is het, die zowel het willen als het werken in u werkt.’

Aan het slot van de conferentie wil ik u en mijzelf op het hart binden: laten wij onze eenheid hierin zoeken—de boodschap van eeuwig behoud of eeuwige ondergang. Dat is geen heilsegoïsme, maar hierin gaat het om de eer van God en hierin gaat het om het heil van anderen. Eén van de Psalmen zegt het zo mooi:

‘De zondaar zal zich tot U bekeren,

en moed scheppen uit mijn behoud’.

Als dat gevonden wordt in de kerk, dan mogen er allerlei verschillen blijven, maar dan beleven wij iets van het samen kerk van Christus zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.