+ Meer informatie

Een blik uit het venster

5 minuten leestijd

2

Ook vandaag is die scheiding er. Wanneer het leven uit God naar voren komt, valt er een scheiding. Is er sprake van zielsverootmoediging voor God. Wordt gezien het ware dienen van God naar Zijn Woord en Wet, de ware blijdschap in God, dan vindt dit ook vandaag bij menigeen geen weerklank. Het zet het hart niet in vlam, maar het verwekt ergernis. Vijandschap. Men is er van overtuigd, dat God zo niet gediend behoeft te worden. Het afleggen van het koningskleed is niet noodzakelijk. Men behoeft voor God en mensen niet openbaar te komen als een arm, nederig zondaar. Als een onwaardig mens, die geen recht, noch waardigheid meer over heeft. Die levenshouding, die levensopenbaring wekt niet slechts bedenkingen op, maar verwekt ook verachting, minachting. Dit wordt bemerkt onder de prediking Wanneer benadrukt wordt, dat dit de gestalte voor God moet zijn. Men stoot zich daaraan. Men ergert zich er aan. Men behoort tot de bezittende klasse. Het woord armmakende genade is een antiek woord. Het hoort niet thuis in het christelijk woordenboek. Laat staan, dat we die genade moeten kennen. Men is een kind van God. Men bepaalt ook zelf, hoe God gediend moet worden. Men heeft een eigen visie op het ganse leven Zeker kent men blijdschap. Men wil blij zijn. Men wil blij door het leven gaan, maar die blijdschap staat niet in relatie met ootmoed. Er is een juichend christendom zonder ootmoed. Zonder de beleving van eigen onwaardigheid. Zonder het waarachtig zondaar zijn voor God.

De afscheiding voltrekt zich. Voltrekt zich in het hart. Wordt gehoord in het woord. Wordt bemerkt in de levenshouding. David ging goedsmoeds verblijd in God naar huis. Hij wil zijn huis zegenen. Waar het hart vol van is, daar wil de mond van spreken. Liefde en blijdschap zijn mededeelzaam. Hij krijgt echter geen gelegenheid om te zegenen. Michal kan haar haat en vijandschap met verbergen. Haar afkeer van David maakt zij kenbaar. Sarcastisch is haar taal. Vlijmscherp zijn haar woorden. Haar woorden zijn dolksteken. Dit herhaalt zich nog.

Michals levenshouding wordt gezien in de samenleving, in de kerken en de gezinnen. Soms is het aan de gelaatsuitdrukking al te zien, wat er leeft in het hart. In de kerk en zelfs aan de avondmaalstafel. Er is een innerlijke afkeer. En tijdens gesprek wordt dit met het woord bevestigd.

David kwam vanuit het voorportaal des hemels in het voorportaal van de hel. De woorden van Michal treffen hem. Treffen hem zeer diep. En komt hij na Michals woorden tot een comprobraak van de Theologische Hogeschool bewerken, kan ons kerkelijk leven vergiftigen en polarisatie in de hand werken.

Dat blijkt dan o.a. ook uit een dergelijke toogdag van vrienden van „Bewaar het Pand” Het „Kerkblad voor het Noorden” roept zijn abonnees niet elk jaar bijeen. Er worden geen toogdagen gehouden van „vrienden van de Telegraaf”. „Bewaar het Pand” doet dat wel; daarmee blijkt ze te zijn een orgaan, een partijblad. Voor de lezers van „De Wekker”, nee, voor alle leden van onze Kerken wordt, omdat ze de Theologische Hogeschool een warm hart toedragen, jaarlijks een schooldag gehouden. Als „Bewaar het Pand”, als „anti-Wekker” een toogdag voor vrienden houdt, dan wordt zoiets als een „anti-Schooldag”.

Ik zeg niet, dat dat de vooropgezette bedoeling is, maar zo wordt het in de praktijk. En dat is gif voor ons kerkelijk leven! En als dan de toon van de sprekers is op zo’n toogdag, zoals uit het persbericht blijkt: ontevreden, schelden, stoten uitdelen, negatief, afbrekend, dan is dat een groot gevaar, dat onze Kerken bedreigt.

Verschil in aksentuering is er, binnen onze kerken ook. Maar zo wordt dat verschil willens en wetens steeds groter gemaakt en opgeblazen. We hebben op onze hoede te zijn voor gevaren van links; allerlei linkse ideeën en ideologieën rukken op en bedreigen de Kerk vandaag. Maar door het lezen van dergelijke dingen word je ook waakzaam gemaakt voor dreigingen van de andere kant. Als ultra-rechts negativistisch, afbrekend oprukt, wees ook dan waakzaam!

Nee, dat bericht in „Trouw” deed me huiveren. Wat verspillen wij toch vaak onze energie!

Boven het bericht over de toogdag in genoemd ochtendblad „Trouw” stond een ander verslag met als kop: „Jongeren bereiden zich voor op Evangelisatie tijdens de vakantieweken”. Dat ging over Hervormd Gereformeerde jongelui, die deze zomer in 12 vakantie-centra het Evangelie van Jezus Christus gaan brengen. Kijk dáár zit perspektief in voor het Rijk van God! Als we ons eens wat meer gingen richten op de schreeuwende nood van mensen zonder God en zonder hoop in deze wereld?

Dàt is werk met perspektief! Een toogdag houden van een dergelijk blad, biedt dat perspektief beslist niet. Dat is alleen maar hoopvol voor de Boze, die zo graag de Kerk verwoest wil zien!

Tot zover dit artikel, dat we volledig overnamen. Uit zo’n artikel blijkt opnieuw, dat de verschijning van ons blad en de ontmoetingsdagen verantwoord en noodzakelijk zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.