+ Meer informatie

Winst van ABN steeg met ruim 13 procent

Aandeel buitenland bijna de helft

3 minuten leestijd

AMSTERDAM — Ondanks de moeilijke economische situatie lieeft de Algemene Bank Nederland (ABN) een uitstekend jaar achter de rug. De nettowinst nam in 1980 toe tot 309,1 miljoen, een stijging van 35,9 miljoen gulden of wel van 13,1 procent. Het balanstotaal van de ABN is van eind 1979 tot eind 1980 toegenomen met 25,3 procent tot 198,7 miljard, waarmee zij ruimschoots de grootste bank van Nederland is gebleven. De groei van de resultaten is voornamelijk te danken aan de buitenlandse vestigingen.

Hoe belangrijk het buitenlands bedrijf voor de ABN is geworden wordt duidelijS Yit de cijfers in het jaarverslag. Het aandeel in het netto resultaat bedroeg over 1980 niet minder dan 43,3 procent ten opzichte van 37,8 procent over 1979. In het Sociaal jaarverslag, dat eveneens gisteren is uitgekomen, wordt dan ook met voldoening vastgesteld dat „het beleid van een lange reeks van jaren, gericht op versterking en verbreding van het buitenlandse bedrijf, zonder het grote belang van het binnenlandse bedrijf ook maar enigszins te verwaarlozen, zijn vruchten heeft afgeworpen." In het afgelopen jaar werd in drie landen — Spanje, Sri Lanka en Taiwan — waar de ABN nog niet was vertegenwoordigd, nieuwe vestigingen geopend. Het totaal aantal landen waar de bank is gevestigd is daarmee gekomen op 42. Voor een deel zijn de uitstekende resultaten in het buitenland te danken aan de Eurovalutamarkt. De OPEClanden die door de sterk gesteken olieprijzen met groeiende overschotten op de betalingsbalans worden geconfronteerd zetten die overschotten voor een groot deel uit op de Eurovalutamarkt. De banken die op die markt opereren, waaronder de ABN, gebruiken deze oliedollars voor de financiering van onder meer die landen die met tekorten op de betalingsbalans hebben te maken. Ook de credietverlening van de buitenlandse vestigingen van de ABN zijn belangrijk toegenomen en hebben bijgedragen aan de forse stijging van de winst. Het voordeel van een groot kantorennet over de gehele -Wglfild-Wordt daarmee bevestigd.

De stagnerende groei in het binnenland hangt uiteraard ten nauwste samen met de tegenvallende economische ontwikkelingen. Debet daaraan zijn de scherpe stijging van de energieprijzen en de daarmee samenhangende terugval van de wereldconjunctuur. Van betekenis was daarbij vooral de inzinking van de Westeuropese economie, omdat ruim 80 procent van onze goederenuitvoer in dat gebied wordt afgezet. Weliswaar kon de concurrentiepositie, gemeten in relatieve prijzen, dankzij de combinatie van loonmatiging en een niet verder appreciërende gulden voor het derde achtereenvolgende jaar verbetering ondergaan, maar dit was niet voldoende om de daling van de vraag in het buitenland te compenseren.

Het verloop van de buitenlandse vraag is echter niet de enige verklaring voor de verslechtering van de economische situatie in ons land. Het ABNjaarverslag wijst op de stagneringen in het binnenland, die in het afgelopen jaar manifest werden. Zo was de groei van de particuliere consumptie voor het eerst na zeer lange tijd negatief. Factoren als inkomensontwikkeling, oplopende werkloosheid en hoge rente speelden een grote rol. Ook de onzekerheid over de fiscale mogelijkheden voor renteaftrek werkte negatief. Overigens is men er bij de ABN van overtuigd dat juist laatst genoemde onzekerheid de voornaamste verklaring is voor de neerwaartse trend in de woningbouw.

Toegenomen risico's

Gezien de toegenomen risico's in de credietverlening, in het bijzonder als gevolg van de zorgelijke situatie van tal van Nederlandse kleine en grote ondernemingen leidde tot het besluit aan de Voorziening algemene risico's een bedrag van ƒ300 miljoen toe te voegen, tegen ƒ 150 miljoen in '79.

Het voorgestelde dividend van de ABN bedraagt met inbegrip van het vorig jaar al beschikbaar gesteld interim-dividend van ƒ12,50, in totaal ƒ26. Naar keuze kan ook worden geopteerd voor een contant dividend van ƒ8,- en een uitkering van ƒ2,50 in aandelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.