+ Meer informatie

Algerijns avontuur kost RSV 150 min

Toch optimisme over toekomst

3 minuten leestijd

ROTTERDAM — Het teleurstellende verlies van 28,7 miljoen dat Rijn-Schelde-Verolme in 1980 leed en dat bijna 7 miljoen gulden groter was dan in '79 blijkt grotendeels veroorzaakt te zijn door de activiteiten in Algerije. Een zwaar tegenvallend project dat was

aangenomen voor joen te gaan kosten.

450 miljoen blijkt nu 600 mil

Dit werd gistermiddag meegedeeld op een persconferentie naar aanleiding van het uitgekomen jaarverslag, door de president van de Raad van bestuur ir. A. Stikker. „We hebben leergeld betaald", aldus de topman van RSV. „Onze organisatie was kennelijk niet opgewassen tegen de onverwachte tegenvallers die zo'n omvangrijk project kan opleveren". Als enkele oorïaken van de dramatische verliespost noemde hij de logistieke problemen, die het vervoer erg moeilijk maakte, de vele voorzieningen die ter plekke nog nodig waren om de opdracht normaal te kunnen uitvoeren en de daardoor ontstane vertragingen in de uitbetalingen van de geldsommen, die hoge rentelasten veroorzaakten. Ook de taalproblemen én het werken in een geheel andere cultuur zijn onderschat.

De heer Stikker zei dat men de zaak nu onder controle had. Het kennelijk falende management bij Thomassen Holland in De Steeg, het belangrijkste onderdeel van de groep proces en energie en uitvoerder van het Algerije-project, is vernieuwd. Een zeer deskundig team houdt zich nu verder met de opdracht bezig en er zijn geen redenen om aan te nemen dat nog nieuwe verliezen zullen ontstaan.

Winst in Brazilië
, Een heel wat positiever beeld gaf de ontwikkeling bij een andere dochter, de scheepswerf in Brazilië te zien. Daar werd vorig jaar een winst geboekt van ƒ 42 miljoen. Bovendien wordt verwacht dat de winst in de komende Jaren niet minder zal i^jn. Trouwens ook in de andere RSV-vestigingen ging het redelijk goed al wordt hier en daar nog wel wat verlies geleden. Zo zal met name de afbouw van de grote scheepsbouw en offshore in het Waterweggebied nog een totale verliespost opleveren van ƒ 13,5 miljoen, terwijl ocdc de machinefabriek Breda zich nog in een zorgelijke verliesgevende situatie bevindt. De Verolme Botlekgroep, die zich vooral beweegt op het gebied van reparaties van grotere schepen en offshore constructies kon daarentegen het positieve resultaat verbeteren tot ƒ 11 miljoen. Dank zij talrijke reorganisaties gelooft de Raad van bestuur nu toch te zijn aangeland in een situatie die nieuwe kansen biedt. In de eerste tien weken van dit jaar werd geen verlies meer geleden, zo maakte ir. Stikker bekend. Hij durfde evenwel niet te voorspellen dat over geheel 1981 geen verlies meer zal worden geleden of eventueel weer winst kan worden gemaakt. Daarvoor is men teveel afhankelijk van de wereldeconomie.

Er zijn evenwel duidelijk mogelijkheden voor het concern. De bij de Koninklijke Maatschappij ,,De Schelde" gebouwde marineschepen staan hoog aangeschreven en naast de levering van de duikboten aan Taiwan is men druk bezig om nieuwe orders te realiseren.

Kolengraafmachines

Veelbelovend zijn ook de nieuw ontworpen kolengraafmachines, waarvan er door een Amerikaanse groep, waarin RSV ook zelf deelneemt, een 200 zijn aangekocht. De eerste drie machines zijn nu in Amerika aangekomen en worden daar in de praktijk beproefd. Zowel de produktie van deze kolengraafmachmes als de winning van de kolen kunnen in de komende jaren interessante revenuen gaan afwerpen.

Braks:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.