+ Meer informatie

Wateringen wil geen Haagse woningen

Provincie voor grenscorrectie met Den Haag

4 minuten leestijd

WATERINGEN - Wateringen raakt in de Icnel. De Westlandse buurgemeente dreigt liet slachtoffer te worden van de Haagse bouwdrift. PvdA, D66 en VVD -de nieuwe machthebbers in Zuid-Holland— zijn voor een (gedwongen) grenscorrectie. Zeer tegen de zin van Wateringen. „We zullen vechten voor het behoud van elke hectare grondgebied", aldus een verraste Wateringse burgemeester drs. W. van den Bos. Hij wil voorrang geven aan de tuinbouw.

De nieuwbouw van Rijswijk heeft de grenzen van Wateringen al geruime tijd bereikt. De hoogbouwflats van de Plaspoelpolder zijn het Westlandse tuinbouwdorp tot op korte afstand genaderd. De Wateringveldse Polder is het laatste stukje ongerept grasland dat het dorp van de Haagse agglomeratie scheidt. Verder vormt het kassengebied in de Wippolder een buffer tussen stad en dorp.

De laatste barrière lijkt te worden geslecht. Althans, als Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hun zin krijgen. Nadat de provincie aanvankelijk ijverde voor de bouw van ongeveer 5000 woningen in de Wateringveldse Polder, zijn de discussies over de woningbouw verscherpt na het verschijnen van de Vierde Nota Extra (Vinex), waarin de toekomst van de Randstad wordt aangegeven. Het ministerie noemt voor de woningbouw in dit deel van Zuid-Holland een locatie bij Leidschendam, de twee Wateringse polders tn Ypenburg. In totaal zou er ruimte zijn voor een kleine 50.000 huizen. Voor Wateringen komen de planologen uit op zo'n 10.000 woningen.

Te duur

„Te duur, onhaalbaar en ook onverstandig", reageert burgemeester van den Bos. Hij is twee en een half jaar eerste burger van de 16.000 zielen tellende gemeente en heeft handenvol werk aan het behartigen van de belangen van Wateringen in woningbouwkwesties. Belangen die vaak parallel blijken te lopen aan die van de tuinbouw in het Westland. De in Naaldwijk geboren en getogen oudwethouder van de gemeente Gouda houdt een vurig pleidooi voor het vasthouden en uitbreiden van de Westlandse tuinbouw. „De aanleg van een kustlocatie is veel interessanter en biedt ook de tuinders uitbreidingsmogelijkheden. Er is hier in het Westland op korte termijn behoefte aan maar liefst 1300 hectare voor de kassen. Het Westland is hèt tuinbouwcentrum van de wereld. Hier is de samenkomst van produktie, transport, aan- en verkoop, logistiek. Burgemeester Van den Bos: „Kustlocatie veel beter". (Foto gemeente Wateringen) proefstation en verbinding met Engeland, Rotterdam en Schiphol. Dat uit elkaar halen, naar het Friesland van meneer Wiegel of naar de Zuidhollandse Eilanden, dat is de doodsteek voor deze sector".

Binnen het Samenwerkingsorgaan Westland bestaat grote overeenstemming over het te volgen beleid: de aanleg van een kustlocatie, volgens de betrokkenen als het moet in 2000 operationeel, en het benutten van de Wateringsveldse Polder voor kassenbouw.

Tuinbouw

De voortekenen zijn niet erg gunstig voor de Westlanders. Onder druk van minister Alders is het Westland akkoord gegaan, met behoud van alle rechten, om te praten over woningbouw in de twee Wateringse polders. Een voorwaarde was dat de woningbouw op Waterings grondgebied èn onder verantwoordelijkheid van deze gemeente wordt uitgevoerd. Voor de 400 hectare grond (waarvan 250 hectare kassen) die in dat geval een andere bestemming zou krijgen, zou binnen of dicht bij het Westland een ander plekje worden gezocht.

Volgens de Westlanders zijn de plannen echter onbetaalbaar. „We hebben berekend dat er per wonino een bedrag van 30.000 tot 50.000 gu. den moet worden bijgepast. Deze bedragen ontstaan door de verplaatsing van de kassen. Dat betekent een tekort van 240 miljoen voor alleen al de Wateringse Polders. De locatie bij Leidschendam kost 120 miljoen extra, zodat daarmee het toegezegde bedrag van het Rijk -343 miljoen— ruimschoots op is. Ypenburg valt dan buiten de boot", meent Van den Bos.

De toenemende druk van Rijk en provincie deed het gemeentebestuur van Wateringen ertoe besluiten om verder te onderhandelen. Echter, met behoud van onze rechten, benadrukt Waterings eerste burger. Als het dan toch zou moeten, wil Wateringen beperkte woningbouw (ongeveer 4000 woningen) voor Den Haag op het eigen grondgebied. Een fors deel van de Wateringse Polder kan dan worden gebruikt voor een Haags bedrijventerrein. Daarmee krijgt Den Haag ruimte om op eigen grondgebied meer huizen te bouwen. Op die wijze kan de identiteit van de Westlandse gemeente overeind blijven.

Verbijsterd

Tot verbijstering van de Westlanders hebben GS van Zuid-Holland in hun recent bereikte bestuurakkoord echter afgesproken aan een grenscorrectie te denken. Van den Bos: „Dat viel als een mes in de boter en het is ook geen goede manier van onderhandelen als je nog over de ruimtelijke ordening aan het praten bent".

Dit najaar wordt over de Vinex via een zogenaamde Planologische Kernbelissing (PKB) een besluit genomen. Van den Bos vestigt, ondanks een gesprek tussen alle betrokkenen in mei, zijn hoop vooral op de Tweede en Eerste Kamer. „Voor de gemeente Den Haag is het veel te duur. Die hebben al financiële problemen genoeg. Die moeten niet yia een grenscorrectie maar via een herschikking van het Gemeentefonds worden opgelost. Ook zou er beter naar het belang van de tuinbouw gekeken moeten worden. Die moet je niet in een keurslijf dwingen. Dat is het slachten van de kip met de gouden eieren".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.