+ Meer informatie

Tot 1997 in Zeist 2100 huizen voor eigen inwoners

2 minuten leestijd

• DEN HAAG - Drs. T. C. M. de Roos-van Rooden is met ingang van 1 april benoemd tot burgemeester van Millingen aan de Rijn. Mevrouw De Roos is lid van de PvdA en nu nog wethouder van Heemskerk. Dit heeft het ministerie van binnenlandse zaken bekendgemaakt. Mevrouw De Roos volgt ^.Bj,^.Lichtenberg op, die burgeineejter^van Duiven is geworden. "

de wijk heeft de SGP/RPF/GPV-fractie een compromis opgesteld, waarover de bewoners en winkeliers zich ook in de enquête konden uitspreken. Kenmerken van het compromis zijn het weer openstellen van de Anth. Knottenbeltsingel richting Holy, het instellen van eenrichtingsverkeer in de Rozenlaan vanaf de Voorstraat, het in één richting openhouden van het Burg. De Bordesplein richting Voorstraat, vrij rechtsaf vanaf het Emaus op de Schiedamsedijk en het instellen van een dertigkilometerzone in de wijk. Twee derde van de bewoners vindt dit voorstel beter dan de huidige situatie. Van de winkeliers is 82 procent dezelfde mening toegedaan. Bij de presentatie van de uitslag van de enquête deed Lensvelt een zeer dringend beroep op wethouder Maarleveld om achter het compromisvoorstel te gaan staan.

ZEIST Het college van B en In Zeist heeft het Volkshuisvestingplan voorlopig vastgesteld. Dit plan geeft de richting aan van de volkshuisvesting in de komende jaren. Tot 1997 wil het gemeentebestuur 2100 woningen voor de eigen behoefte bouwen in Zeist. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat Zeist ongeveer het gelijke aantal inwoners houdt, maximaal 60.000 inwoners.

De helft van deze nieuwe woningen zal bestaan uit sociale huurwoningen/premie koopwoningen en de andere helft uit vrije sector woningen.

Het college gebruikt als hoofddoelstelling in het volkshuisvestingsplan het bevorderen van een optimale woonsituatie voor alle gebruikers en woningbehoevenden. Tot 1995 wil het college 1360 woningen bouwen. Als nieuwbouwlocaties zijn De Brink, Den Dolder Noord, Boulevardterrein (voorheen CN-NS-terrein), Koppelgebied, Het Rond, Sanatoriumweiland en het Lyceumkwartier genoemd.

Buiten het centrum van Zeist wordt in principe niet meer gestapeld gebouwd. De enige uitzondering vormt de huisvesting voor ouderen. In het volkshuisvestingsplan is veel aandacht besteed aan de woonbehoefte van allerlei groepen, zoals ouderen, etnische minderheden, gehandicapten, woongroepen, woonwagenbewoners en vluchtelingen.

Nieuwbouwwoningen waarvoor een woonvergunning noodzakelijk is, zullen tot drie maanden na oplevering uitsluitend aan Zeister woningzoekenden worden verkocht. De behandeling van het concept Volkshuisvestingsplan vindt op 27 maart plaats in de commissie volkshuisvesting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.