+ Meer informatie

Nog geen resultaat textielconferentie

2 minuten leestijd

De EG-vertegenwoordiger, Horst Krenzler, betoogde dat de Europese textiel- en kledingindustrie op het ogenblik een crisis doormaakt als gevolg van een vermindering van de vraag, een verkleining van de produktie en het verlies van 800.000 arbeidsplaatsen tussen 1973 en 1980. De EG wil de textiel voor de toekomst behouden en kan niet langer een „uitbarsting van textielinvoer" aanvaarden, zo verklaarde Krenzler.

Na twee dagen van onderhandelingen iii Geneve is het duidelijk geworden dat er nog lang geen overeenstemming kan woirden bereikt over een nieuw internationaal textielverdrag. De textielcommissie van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel), bestaande uit vertegenwoordigers van vijftig landen, hebben op 13 juli een volgende bijeenkomst vastgesteld.

De bestaande textielovereenkomst, het Multivezelakkoord (MVA), geeft de ontwikkelingslanden naar hun eigen mening te weinig toegang tot de markten van de industrielanden. De Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten wijzen op de problemen die zij in hun eigen textielindustrie hebben en willen bij een nieuwe overeenkomst de textielinvoer beperken. Het MVA loopt eind dit jaar af.

Het Multivezelakkoord is in 1973 tot stand gekomen en moet de handel in textielprodukten liberaliseren. In 1977 werd de overeenkomst gewijzigd en verlengd. De ontwikkelingslanden ervaren het MVA als discriminatie. De VS hebben er tijdens de besprekingen in Geneve op gewezen dat de textielexporterende ontwikkelingslanden van 1973 tot 1979 het overschot op de balans van de textielhandel met de VS met 25 procent hebben vergroot tot 9,9 miljard dollar.

GEBAAT

De Amerikaanse vergetegenwoordiger bij de onderhandelingen, Peter O'Murphy, verklaarde dat de armste ontwikkelingslanden zeer wel gebaat zullen zijn bij een betere toegang tot de wereldmarkt. Hij betwijfelde echter of die wereldmarkt in staat is een grote toevoer van textiel op te nemen. Een vergroting van de textielinvoer in de VS kan hard aankomen voor de textielindustrie. In deze tak van industrie in de VS werken veel vrouwen en vertegenwoordigers van etnische minderheden.

Ondanks alles ziet het bestuur het einde van het boekjaar nog niet zonder optimisme tegemoet. Belangrijk noemde de heer Versloot het nog, dat van de activiteiten zich 75 pet. binnen de Benelux afspeelt. Deze activiteiten zijn in het algemeen positief, buiten het gebied van de unie zijn de activiteiten daarentegen negatief.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.