+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd

Tim Keller, Centrum Kerk, Uitg. Van Wijnen, Franeker 2014, 368 blz., € 29,95.

Een imposant werk, inhoudelijk zowel als qua vormgeving. Met dat laatste bedoeld ik vooral de omvang: 368 pagina’s groot formaat in dubbele kolommen met vrij kleine letters (dus: waar voor je geld!) Het bevat de theoretische neerslag van Tim Kellers langdurige werkzaamheid in stadszending, met talloze praktische toepassingsmogelijkheden. De titel verdient toelichting. Het boek heeft het ideaalbeeld van een kerk voor ogen, een ‘Centrumkerk’, dat is een kerk waar het Evangelie in alle opzichten centraal staat (wat meer is dan dat het er alleen maar verkondigd wordt).

Ten tweede zegt de titel iets over de evenwichtige benadering van Keller: het gaat om woord én daad, de cultuur weerspreken én bevestigen, culturele betrokkenheid én een tegencultureel geluid laten horen, toewijding aan de waarheid én ruimhartigheid tegenover hen die er anders over denken, traditie én vernieuwing. Ten derde zegt de titel dat de visie van het boek gevormd is door en voor stedelijke en culturele centra (waarbij moet worden opgemerkt, dat het boek meer dan eens nadrukkelijk aangeeft dat het begrip ‘stad’ ruim genomen moet worden: elke kerk in een plaats van enige omvang kan er veel lering uit trekken) en tenslotte dat de theologische visie centraal staat in de evangeliebediening. Het is typisch een handboek: geschikt voor systematische studie, maar ook om zo nu dan ter hand te nemen in praktische aangelegenheden. Dan is er veel te vinden. Als geheel is het boek te typeren als een op steden (en grotere dorpen) georiënteerde evangelistiek. Maar binnen dat kader komen uiteenzettingen voor over bijvoorbeeld de kernleer van de Bijbel, de liturgie, de oecumene, gemeenteopbouw, diaconaat, de ambten. Omdat het boek een Amerikaanse achtergrond heeft met voor ons soms minder herkenbare elementen is deze Nederlandse uitgave verrijkt met commentaren van 11 ter zake kundige landgenoten waaronder ‘onze’ Stefan Paas, die ook de inleiding verzorgd heeft. Voor sommigen zal dat de gebruikswaarde verhogen. Aanbevolen voor allen die meer willen weten over mogelijk-heden om als plaatselijke kerk van betekenis te zijn voor je directe omgeving.

A. Schreuder, Vergeven, dat gaat zomaar niet, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 124 blz., € 15,95.

Het is een kernzaak in het christelijk geloof: vergeving der zonden. Wie uit de vergeving om Jezus’ wil leven mag, weet vervolgens ook van het ‘gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. Maar hoe gaat dat in de praktijk, als iemands zonde (blijvende) schade bij anderen heeft veroorzaakt? Kun je altijd vergeven? En kan men ook te goedkoop en te snel spreken over vergeving? Op een duidelijke, Bijbelse en pastorale wijze gaat de pastor van de Gereformeerde Gemeente van Rijssen-Zuid op deze en andere vragen in. Mooi is ook het hoofdstuk over depressie en schuldgevoel (12). Een waardevol boekje.

Arjen en Annemarie ten Brinke, Zet de deur van je huis maar open, Uitg. Ark Media, Amsterdam 2013, 96 blz., € 9,95.

Arjen en Annemarie ten Brinke zijn in 2007 met hun jonge gezin verhuisd naar een Vinexwijk in Den Haag om daar namens de PKN en de IZB een kerk te stichten. Ze schrijven over hun ervaringen en delen hun worstelingen op een openhartige wijze, doorspekt met humor. Veertien anekdotes worden in evenzovele begeleidende hoofdstukjes toegelicht en doorgelicht en in theologisch perspectief gezet. Een actueel boekje dat leest als een trein en jezelf onvermijdelijk voor de spiegel zet.

David Clark, Internet in het gezin. Hoe ga je ermee om? Handreiking voor christenen in het digitale tijdperk, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 128 blz., € 14,95.

Steef de Bruijn, lector Nieuwe media in vorming en onderwijs bij Driestar Hogeschool, leidt dit boekje in. Ik ben met hem eens dat de schrijver een geslaagde poging heeft gedaan om in de complexe en snel veranderende problematiek van de digitale snelweg handvatten te bieden aan o.a. predikanten, ouders en leerkrachten.

Het laatste hoofdstuk zegt terecht: ‘Het is essentieel om de gevaren van het internet te onderkennen. Tegelijkertijd moeten we ook de voordelen onder ogen zien.’ Daarbij worden vijf uitgangspunten voor verantwoord internetgebruik genoemd: wees oprecht, wees opportunistisch, wees betrokken (namelijk op elkaar en elkaars internetgebruik), wees afhankelijk (van God) en denk groot (gebruik internet als voertuig voor het Evangelie). Een nuttige handreiking.

Jim Martin, Passie voor recht. Op zoek naar kerken met lef, Uitg. Ark Media, Amsterdam 2013, 312 blz., € 14,95.

In de Bijbel klinkt herhaaldelijk Gods oproep om onrecht te bestrijden. Maar wat betekent dat in een wereld waarin corruptie, kinderprostitutie, slavernij en uitbuiting aan de orde van de dag zijn? Dit boek wil de kerken hiervoor de ogen openen én toerusten voor wat de schrijver noemt ‘de bediening van recht’. Soms bekruipt je een beetje het gevoel dat je in de jaren ‘80 ook kreeg bij het zogeheten Conciliair Proces, waarin de gerechtigheid die in deze wereld gestalte moest krijgen, een wel erg sterk accent kreeg. Wij verwachten, naar Zijn belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont’, zegt II Petrus 3 vers 13. Anderzijds is (sociale) gerechtigheid een thema dat zo nadrukkelijk door de profeten is bepreekt, dat het van een blinde vlek zou getuigen als het nooit aan de orde komt. Kortom: een boek dat ik positief-kritisch heb gelezen en dito aanbeveel.

Dr. M.A. van Willigen, Christus volgen, Royal Jongbloed, Heerenveen 2014, 340 blz., € 14,95.

De ondertitel van dit boek luidt: Doop en avondmaal in de Vroege Kerk. Uitvoerig wordt beschreven de betekenis van de dooprituelen in een baptisterium (met zwart-wit foto’s van gebouwen en mozaïekvloeren) en het avondmaal. Verder worden uitvoerig vermeld diverse preken van o.a. Ambrosius en Augustinus, waarin gesproken wordt over het begin van een nieuw leven van de christenen, hun strijd, hun volharden en gelovig verwachten. Interessant zijn de preken over de zaligsprekingen en het Onze Vader.

Erik-Jan Verbruggen, Samen in een nieuw gezin, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2014, 112 blz., € 9,95.

Hertrouwen na het overlijden van een (jonge) partner en na een echtscheiding weer een nieuwe relatie aangaan betekent dat er veel vragen rijzen, zeker als er nog (jonge) kinderen bij betrokken zijn. In dit boek worden diverse aspecten besproken en van praktische tips voorzien. Te denken valt aan zijnsloyaliteit tussen ouders en kinderen, verworven loyaliteit bij nieuwe relaties, de omgang met overige familieleden. Veel aandacht krijgen vragen betreffende de opvoeding van de kinderen. Diverse situaties worden toegelicht met columns uit Terdege. Een helder geschreven boek en geschikt voor allen die een nieuwe relatie overwegen en die bij het pastoraat betrokken zijn.

A. Borger, Van alles over seks, Uitg. Ark Media, Amsterdam 2014, 96 blz., € 13,95.

De schrijfster is christin en gezondheidswetenschapper. Ze richt zich in dit boekje op een sympathieke en respectvolle manier tot jongeren. Ze doet dit vanuit haar professie en wil daarom (naast een Bijbelse invalshoek) nadrukkelijk een ‘gewoon’ informatieve insteek kiezen. Ze neemt ten aanzien van lastige onderwerpen zoals zelfbevrediging, homoseksualiteit en samenwonen geen expliciet standpunt in, maar aanvaardt deze als fenomeen, al wordt gewaarschuwd tegen uitwassen. Wel komt de auteur tot een meer afgebakende positiebepaling als het gaat over porno, seksverslaving en vreemdgaan. Enerzijds is deze insteek heel open en zal niemand zich er door veroordeeld voelen. Anderzijds valt te betwijfelen of de Bijbel echt zo moeilijk te interpreteren is op deze onderwerpen als wel gezegd wordt en of we dus toch niet beter gediend waren met een duidelijker stellingname. Zouden Bijbelteksten niet het laatste woord mogen hebben als de menswetenschap is uitgesproken? Het verwarrende is dat de schrijfster de Bijbel wél aanhaalt als het de algemene opinie ondersteunt, maar niet als Gods Woord méér zegt dan dat. Terwijl juist op die punten een krachtig geluid zo nodig is! Niettemin een lezenswaardig boek, zij het meer voor de kritisch lezende ambtsdrager dan direct in de handen van jongeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.