+ Meer informatie

Soldaten stierven en leven in dienst van de vrede

Nederland herdenkt zijn doden uit de jaren 1940-1945

2 minuten leestijd

GREBBEBERG — Het streven naar vrede zal moeten worden aangewakkerd. Ook wij zullen in onze huidige krijgsmacht een instrument voor de vrede mogen zien. We moeten ons daarom verbazen dat er nog altijd lieden in onze samenleving zijn, die de mensen in de krijgsmacht laatdunkend en onwelwillend bejegenen. Soldaten die gevallen zijn en soldaten van nu vragen niet om verering. Zij verdienen ook niet te worden verguisd. Zij stierven en leven in dienst van de vrede.

Dit zei de hoofdlegerpredikant, ds. W. F. Jense, dinsdagavond bij de indrukwekkende dodenherdenking op de Grebbeberg, waarbij deputaties van het Eerste legerkorps, het voormalige KNIL, de toenmaUge Binnenlandse strijdkrachten en vele nabestaanden van hen, die op het ereveld zijn begraven, tegenwoordig waren.

,,Wij gedenken degenen, aan wie wij ons leven te danken hebben, omdat zij de dood van ons verre hielden; degenen, die moesten sterven omdat wij ons leven niet konden of wilden inzetten en door ons toedoen de dood werden ingestuurd, aldusds. Jense, die erop wees dat „de nacht voorbij" is, maar dat de bedreiging door haat en vijandschap even erg is tegenwoordig.

Onze wereld is in machtsblokken verdeeld en wij zijn verre van één wereld van mensen. De „Derde wereld" leeft bijna voortdurend aan de rand van het bestaansminimum en rijkdom en armoede staan ver van elkaar. Zo zijn er vele nieuwe spanningen geschapen en onze wereld is nog vol oorlogsgerucht en haat.

Juist met het oog op hen, die wij gedenken, worden wij geïnspireerd, ons in te zetten voor vernieuwing van de huidige wereld, voor beschikbaarstelling en offer, moed en liefde tot mensen, verlangen naar vrede.

Dat wat wordt nagestreefd door mensen, blijft onvolkomen en blijft een benadering, doch wij moeten onrustig blijven en onvoldaan en -de toekomst reëel onder ogen zien, aldus de hoofdlegerpredikant, die de herdenking besloot met het uitspreken van een gebed.

Bij de herdenking van de gevallenen op de Dam in Amsterdam waren H.M. de Koningin en prins Bemhard aanwezig, die evenals minister-president Den Uyl met de ministers De Gaay Fortman en Vredeling een krans legden aan de voet van het nationaal monument. Eveneens werden herdenkingsplechtigheden gehouden op de Waalsdorpervlakte, op de verscheidene erebegraafplaatsen, o.a. te Loenen en te Overveen, alsmede op de vliegbasis Soesterberg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.