+ Meer informatie

De Ware Wijnstok verheerlijkt

3 minuten leestijd

Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hosea 10:1a


Het grote werk des Geestes is: Plaats maken voor Christus. Daartoe gebruikt Hlj de Wet. Deze heilige ontdekking drijft uit naar Jezus Christus. Daarom zegt de profeet dat Israël geen vruchtbare wijnstok is. Hoewel de HEERE er alles aan had gedaan wat Hij er maar aan kon doen, bracht de wijnstok Israël geen goede vrucht voort. Een uitgeledigde wijnstok, dat Is zij. Er wordt mee bedoeld: een wijnstok die slechts waterloten en loof voortbrengt, en de enkele vruchten die zich vertonen, worden afgeworpen ver voordat ze rijp zijn.


Zo tekent God ons in Zijn Woord hoe het was met Zijn uitverkoren volk. Zo Is het ook vandaag nog met Israël, en met ons precies zo.


Dat ons leven zo is, is geen reden tot verheuging, maar tot smart. En al Gods volk beweent, wanneer de Heere weer overkomt, dat ze zo zijn.


De ontdekking aan deze schijnvruchtbaarheld is echter een grote zegen! Want zonder deze ontdekkende werking des Geestes vanuit de prediking zou Israël met zichzelf tevreden zijn geweest. Nu wordt dat verhinderd. Wat een genade, als we geen goede gedachten meer kunnen koesteren jegens onszelf, maar leerden ons gehele leven -ook bijzonder ons godsdienstige leven!- af te keuren. Wat profijtelijk om een streep door ons verdorven bestaan te zien gehaald! O, Ik weet, hoezeer we het haten, hoezeer we ons ertegen verzetten. Nochtans is God goed, als ik geen enkele goede gedachte over mezelf meer kan overhouden.


Zo wordt plaats gemaakt voor Hem Die zegt: „Ik ben de ware Wijnstok". Wat nu in Israël en in mij ontbreekt, vervult Hij. En dat: plaatsvervangend. Hij In mijn plaats. Hier ligt het wonder. Hier wordt aanbidding geboren. Hoe groot zou het zijn, als wij met al ons ploeteren en pogen niet verder komen dan: Er deugt van mij en al het mijne niets!


Waar de Geest Christus indraagt in het hart, wordt de uitgeledigde wijnstok afgekapt en wordt zulk een ziel ingelijfd in Hem Die vruchten in Zijn gelovigen voortbrengt. Dan wordt een onvruchtbare wijnstok vruchtdragend. Nee, dan worden we niet vruchtbaar, zodat wij met Gods genade aan het werk gaan. Maar dan worden we vruchtdragend, omdat Gód met Zijn Geest In ons de vrucht der goede werken voortbrengt.


De Schrift veroordeelt al het pogen van de mens. Er blijft slechts over: ons op Hem te werpen. En ook dat gelukt slechts door Hem, niet uit ons. Wie onder ons heeft Hem nodig gekregen? Wie onder ons draagt smart over eigen onvruchtbaarheid? Onze Planter heeft recht op vrucht en zal die eenmaal van ons eisen. O, hoe zullen wij ons voor Hem kunnen verantwoorden? Dat behoort waarlijk tot de onmogelijkheden. Gedenk daaraan!


Nochtans bedoelt de Schrift In haar vernietigende kritiek op 's mensen doen en laten, ons niet zodanig te ontmoedigen dat er geen verborgen zuchten meer zou zijn tot Hem Die uit vrije liefde en onverplicht welbehagen de plaats van deze uitgeledigde (schijnvruchtbare) wijnstok wilde innemen en het met Zichzelf heeft goed gemaakt, om het Recht des Landmans te voldoen en de els Gods te beantwoorden.


We wensen alle lezers (en niet-lezers!) toe dat ge door Gods grote genade moogt worden uitgehouwen als uitgeledigde wijnstok, om als rank te worden Ingeplant in de ware Wijnstok.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.