+ Meer informatie

Herstelling van bij de persoonlijke kerkvisitatie ontdekte leemten en gebreken

1 minuut leestijd

De Classicale Besturen en Provinciale Kerkbesturen worden herinnerd, aan het voorschrift van art. 11 van het Reglement op de kerkvisitatie, luidende:

Omtrent den uitslag van het verrichte tot de herstelling van ontdekte leemten en gebreken, zoo binnen den in art. 8 gestelden termijn van drie maanden, als ook nog daarna, geven de Classicale Besturen spoedig kennis aan het Provinciaal Kerkbestuur.

De Secretaris van het Kerkbestuur zendt daarvan verslag in bij de najaarsvergadering van de Algemeene Synodale Commissie.

Deze verzamelt de desbetreffende berichten in een algemeen Verslag, dat zij overbrengt bij de Algemeene Synode.

— Vergadering van het Classicaal Bestuur van Appingedam D. V. op Woensdag, 11 September 1918.

De Scriba-Quaestor der classis Harderwijk deelt mede, dat door hem op het postkantoor Harderwijk een postrekening is geopend onder N∘ 11270, en verzoekt, dat men hem alle collecten, bijdragen, enz., zende per post-cheque en girodienst, waarmede men à 5½ cent elk bedrag hem kan overmaken en tegelijk bewijs van betaling bezit, zoodat het zenden van ontvangbewijs overbodig wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.