+ Meer informatie

TER OVERWEGING

2 minuten leestijd

Dr.J.Hoek, Man en vrouw naar Gods beeld. f. 19,50, 126 blz.. Kok, Kampen. 1984.

Met genoegen beveel ik dit boek bij ambtsdragers aan. Het is in populaire vorm een ethiek van seksualiteit en huwelijk. De schrijver behandelt het huwelijk in het licht van de schepping, van de zonde, van de verlossing en van de voltooiing. Een goede greep, om al de bijbelse gegevens tot hun recht te laten komen.

Vooraf gaat een verkenning en positiebepaling. Dit hoofdstuk is een vooruit grijpen op wat later breder en beter aan de orde komt.

Het hoofdstuk „Seksualiteit tussen verdringing en verzelfstandiging” (6) is waardevol, maar zou niet pas na de voltooiing een plaats gekregen moeten hebben.

Enkele actuele vragen in bijbels licht besluiten het boek. Ons is een praktisch vervolg in het vooruitzicht gesteld, waaraan ook de echtgenote van de schrijver, die arts is, zal meewerken.

Dit boek is een degelijke bijbelstudie en releveert moderne opvattingen. Daartegen kiest de schrijver met anderen positie. De toon is mild en beslist, niet fanatiek noch drammerig. De inhoud is gaaf. De opzet had wat mij betreft wat beperkter mogen zijn, om heel de stof in één band bijeen te brengen. Dan zou het „man en vrouw” ook voor de auteurs van dit eerste deel gegolden hebben.

Een goede, zelfs brede literatuurlijst is achterin te vinden. Achter de hoofdstukken ook gespreksvragen, die het boek voor kringen bruikbaar maken.

In kort bestek krijgt de lezer veel. Een enkele kritische opmerking die te plaatsen zou zijn, wil ik in dit verband achterwege laten.

Een goed boek, ook als hulp voor ambtsdragers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.