+ Meer informatie

Hei kasteel ie Heidelberg

5 minuten leestijd

Heidelberg en het kasteel van cle keurvorsten van de Paltsz zijn niet van elkaar te scheiden. Vanuit deze hooggelegen burcht werd Heidelberg en het keurvorstendom in vroeger tijden geregeerd.

Wij willen samen een bezoek brengen aan dit kasteel, waar de gids Helmut Ferley ons op duidelijke wijze vertelde van de vergane glorie van dit vroegere bolwerk van het calvinisme. U zult het misschien niet geloven, maar vroeger woonden er in clit kasteel achthonderd mensen.

Nadat we de auto hadden geparkeerd, stonden we even later voor de oude indrukwekkende kasteelpoort, die toegang geeft tot de binnenplaats. Behalve zware deuren heeft deze poort ook enorme ijzeren pinnen, die, als de nood aan de man kwam, werden neergelaten. Met geen mogelijkheid kon men dan het slot binnendringen.

De binnenplaats is groot en hier kan men vier a vijf verschillende bouwstijlen bewonderen. De muren zijn voorzien van talrijke beelden. Het Friederichshaus bevat de standbeelden van de keurvorsten. Dit gedeelte is gebouwd volgens de Duitse renaissance. Rechts van het Friederichshaus staat een gebouw (Ottheinrichsbau), dat gemaakt is volgens de Italiaanse renaissance. Dit gebouw, waarin een permanente tentoonstelling is gevestigd, is versierd met de beelden van Jozua, Simson, David met het hoofd van Goliath in de handen, en Hercules. De planeten Venus, Mars, Diana en Mercurius zijn eveneens vertegenwoordigd. In een van de hallen van Ruprechtsbau is het wapen van Prins Willem I van Oranje te zien. Het is een zwarte haardplaat, clie nu werkeloos aan één van de muren hangt. De gids maak-

kant in 't bijzonder hadden doen blijken."

Toen men al de adviezen gehoord had (plaatsruimte verbiedt ons helaas er meer op te nemen, hoewel ze zeer interessant zijn) kwam de Synode met een voorstel, clat werd voorgelezen. Op drieërlei wijze kan het godsdienstig onderwijs gegeven worden: cloor de ouders in cle thuisgezinnen, cloor de onderwijzers in de scholen en cloor de predikanten, ouderlingen, voorlezers of krankente ons er op attent, anders hadden wi het zeker niet gezien.

De gids wees op de dikke muren met de grote schietgaten. Het merendeel van de muren van de bolwerken en cle buitenzijde is 5 meter dik. Alleen „Der Dicke Turm", de naam zegt het al, heeft muren van 7 meter dik. Deze dikzak werd in 1533 gebouwd door keurvorst Ludwig V, één van de grootste bouwers van het slot.

Definitieve gegevens omtrent het ontstaan van het Heidelberger Schloss bestaan er niet. Men vermoedt clat het reeds in de 13e eeuw is gebouwd. Koning Ruprecht woonde er in de 14e eeuw. Keurvorst Ludwig V (1508-1544) heeft een voornaam deel van cle huidige vorm op zijn naam staan. In de Friedrichsbau kan men genieten van de fraaie interieuren. De vloeren van de gangen en vertrekken zijn van gekleurd marmer, in allerlei motieven. De 300 jaar oude deuren met aan weerszijden pilaren zijn juweeltjes van beeldhouwkunst. In de vertrekken staan heteluchtovens. Deze ovens, die ongeveer twee meter hoog zijn, zijn voorzien van Bijbelse motieven. In deze ovens werden gloeiende stenen geschoven die de ovens geheel verwarmden. Het aardige is, clat als het vorstelijk paar het erg koud had, zij gebruik kon maken van in deze ovens ingebouwde zitplaatsen, eveneens door gloeiende stenen verwarmd. De wanden van cle woonruimten zijn met stoffen behangen. In glazen vitrines zijn cle wijnkannen en kroezen nog te zien. In de kelder van het kasteel staan enkele wijnvaten. In de 16e eeuw heeft men het eerste vat gebouwd. Het kon 130.000 liter wijn bevatten. Karl Ludwig heeft in 1664 een nieuw vat gemaakt, dat 195.000 liter wijn kon bevatten. Waarschijnlijk

bezoekers in de kerken. Er zouden drie leerboeken zijn: één, dat de Geloofsartikelen, de tien geboden, het gebed des Heeren, de formulieren van Doop en Avondmaal, cle kerkelijke tucht met enige korte gebeden en eenvoudige vragen zou bevatten voor cle kinderen; het tweede, voor hen clie iets meer geoefend waren, bevatte een kort begrip van de Heidelbergse Catechismus; het derde voor cle ouderen, was de volledige Catechismus. De schoolmeesters moesten zich was deze inhoud nog niet genoeg voor de inwners van het slot, want Karl Theodor (1742—1799) bouwde een vat van... 221.726 liter. Dit vat is nu nog te zien en is zo groot als een huis.

Wanneer men de slottuin vanuit het kasteel binnengaat, moet men de Elisabethstor passeren. Deze poort werd in 1615 gebouwd cloor Frederik V, cle Winterkoning. Hij was gehuwd met de Engelse prinses Elisabeth. Ter ere van zijn gemalin liet Frederik deze poort in één nacht bouwen. Amalia van Solms, de latere gemalin van Frederik Hendrik was toen hofdame van deze Elisabeth. Ja, het kasteel te Heidelberg is nauw met het Oranjehuis verbonden. Ook Charlotte de Bourbon, de gemalin van Prins Willem I heeft hier gewoond. Op dit kasteel heeft de Prins voor de eerste maal kennis met haar gemaakt,

Louise Juliana, de dochter van Charlotte de Bourbon en Willem cle Zwijger was de gemalin van keurvorst Frederik IV. De winterkoning Frederik V moest dus oom zeggen tegen Prins Maurits en Prins Frederik Hendrik. Zelfs de koningen van Zweden en Denemarken zagen hier het eerste levenslicht.

In de slotkapel hangt waarschijnlijk een schilderij van Rubens. Achter in de kapel staat een fraai barokorgel ter begeleiding van cle protestantse eredienst. Als cle stenen eens konden spreken, wat zouden zij ons kunnen vertellen. In de slotkapel zijn na cle Tweede Wereldoorlog 500 huwelijken gesloten van Canadese, Engelse en Amerikaanse soldaten met Duitse meisjes.

Dit was het Heidelberger Schloss. D.V. cle volgende maal hopen wij iets te vertellen over het Slot ter Hooge in de onmiddellijke nabijheid van Middeburg....

A. E.

met hun handtekening verbinden, geen andere catechismus te leren, en die uit cle scholen te bannen. Die nalatig was, werd gestraft.

Dit ontwerp werd na enige discussie aangenomen; een commissie, waarin o.a. ook Gomaiiis zitting had, zou de boekjes samenstellen. In de 177e vergadering kwam ze met cle ontworpen leerboekjes, die met enige wijzigingen werden goedgekeurd.

W. v. Dijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.