+ Meer informatie

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

, (Sorrntportdenfle voor dozu rubriek nnn: l I T. MOLENAAR. Lprde 1X. Rotterdam-Zuid |

A. P. K. te L. vraagt nadere opheldering over het doopsformulier en wel speciaal het volgende gedeelte: „Want als wij gedoopt worden in de Naam des Vaders, enz. en als wij gedoopt worden in de Naam des Zoons, enz. en als we gedoopt worden in de Naam des Heiligen Geestes, enz. Hij vraagt hoe wij dit moeten verstaan ten opzichte van de verbondsbeschouwing, zo die in de Geref. Gemeente geleerd wordt."

Antwoord: „In de korte lessen over „Kort Begrip" lees ik het volgende: „God de Vader betuigt en verzegelt in de doop, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil.

Met wie richt God de Vader het verbond der genade op? Wie neemt Hij tot Zijn kinderen aan? En voor wie zullen alle dingen medewerken ten goede? Betreft dit alle gedoopten?

Neen, maar alleen Gods uitverkorenen. De Vader verzegelt het hun.

Zo verzegelt de Zoon de afwassing van alle zonden in Zijn bloed. Dat is maar geen uitwendige zaak, doch de volkomen verlossing en reiniging in de gemeenschap met Zijn dood en wederopstanding, tot zaligheid onzer zielen. Het is de verzegeling der uitverkorenen. En de Heilige Geest verzekert hun toebrenging tot de zaligheid, op zulk een tijd, als in Gods eeuwige raad is vastgesteld. Die verzekering des Heiligen Geestes is niet iets dat van de gedragingen van de mens afhangt, alsof God wachten zou tot wij willen. Want wij willen uit ons zelf nooit uit genade zalig worden. Als de Heilige Geest verzekert, dat Hij ons tot lidmaten van Christus heiligen wil dan is dat de verzekering van Zijn souvereine wil, die gewisselijk uit vrije genade zal worden volbracht, in al degenen die met Christus' bloed gekocht zijn en wie de verworven verlossing zal worden toegepast, wat zij in Christus airede hebben; in Hem, Die verheerlijkt is aan Gods rechterhand. De Heilige Geest zal hun dan ook de weldaden, die zij in Christus hebben, toeëigenen en Hij zal hen dagelijks vernieuwen tot zij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden.

Hoe klaar moet het dus ieder zijn, dat in de doop maar niet uiterlijke weldaden aan alle gedoopten worden verzekerd. Die dit Ieren verkrachten de Heilige Doop. God drieënig verzegelt in de doop de eeuwige zaligheid aan allen, die Hij heeft uitverkoren en met Zijn bloed gekocht en die Hij zelf de zaligheid zal deelachtig maken, door de afwassing der zonden door het bloed van Christus. De beloften van het evangelie worden in de doop verzegeld."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.