+ Meer informatie

REFORMATORISCHE SPIRITUALITEIT

3 minuten leestijd

Spiritualiteit is een onderwerp dat velen vandaag de dag bezighoudt. Dat heeft zijn wortels o.a. in de samenleving: secularisme en materialisme hebben de moderne cultuur en haar consumenten niet tevreden kunnen stellen. Sterker nog: de economische en kredietcrisis, die we in Nederland in deze jaren in volle hevigheid aan den lijve ervaren, doen de vraag stellen: waar bouwen we onze zekerheid op? Dat kan overigens nog een heilzaam effect van deze crisis zijn. De Here Jezus zei het al in de Bergrede: ‘Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?’ Als alles wat wij in deze maanden meemaken, bijdraagt tot een hernieuwd ontdekken en koesteren van de geestelijke dimensies van het menselijk leven, is dat winst. Overigens: wanneer in de samenleving deze vragen klinken, worden de antwoorden vervolgens vaak gezocht in oosterse religies, en dat is helaas breder dan die wijsheid die ons vanuit de God van Israël wordt geboden…

Maar niet alleen vanuit de samenleving worden wij gedrongen om ‘een laag dieper te spitten’. Ook vanuit de kerk zelf, wanneer zij de Schriften opent. Die vragen immers om een vernieuwing van het hart en om een dagelijkse prikkeling door de Heilige Geest, een dagelijkse ‘vernieuwing van het leven’ (zie ons doopformulier)? Het Evangelie is erop gericht om de verharding van ons hart te doorbreken en om een hartelijke liefde tot de Here te bewerken. Zonder dat zal een mens God niet kunnen ontmoeten.

In de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ligt een schat aan spirituele werken opgeslagen. De reformatoren en daarna de nadere reformatoren en puriteinen hebben veel geschreven over de omgang met God, de strijd tegen het kwaad in de mens, meditatie en levenswandel. Dr. Beeke (docent aan het Puritan Reformed Seminary) is ermee aan de slag gegaan en in een dik boek vindt men de geestelijke resultaten ervan. De meeste bijdragen zijn vertaald vanuit een oorspronkelijke, in de USA uitgegeven editie, maar daarnaast is er sprake van enkele hoofdstukken van Nederlandse bodem: prof.dr. W.J. op ’t Hof schrijft over Willem Teellinck, de vader van de Nadere Reformatie; prof.dr. A. de Reuver schrijft over Van Lodensteyns Uyt-spanningen als spiegel van zijn spiritualiteit en over H.R Kohlbrugge en de aanvechting van het geloof.

In het boek is oog voor het gevaar voor vormen van spiritualiteit die niet stevig verankerd zijn in de Schrift en die zodoende kan afglijden naar een onbijbelse mystiek. Ook de beschreven geestelijke stromingen zijn niet volmaakt; hoe zou het ook kunnen? Toch: juist het gereformeerde protestantisme heeft wat betreft een eigen weg gelegd, die vooral werd bepaald door het verlangen om alles aan de Schrift te toetsen en een geestelijk leven te ontwikkelen dat gevormd werd door het onderwijs en de leer van de Schrift. Gereformeerde spiritualiteit is de uitwerking van de overtuiging dat de Schrift voluit Woord van God is, nuttig tot lering, weerlegging, verbetering, onderwijzing (2 Tim. 3:16). En zo kan het boek in hoofdstuk 21 uitmonden in een krachtig pleidooi voor een bevindelijk-gereformeerde prediking, die een blijvende kracht in zich heeft.

n.a.v. dr.J.R. Beeke (e.a.), Reformatorische spiritualiteit. Een praktische studie naar de gereformeerde spirituele erfenis. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2009, 553 blz., € 59,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.