+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

3 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de intioud daarvan instemmen. De redactie betioudt zicti uitdrukkelijk tiet recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Duizendjarig rijk (2b)
In de reactie van P. J. Schuitemaker uit Putten (Terdege 9) is een deel van de laatste zin weggevallen. Die luidde volledig: De Zondag als De Opstandingsdag ziet m. i. op de eeuwige rust voor al de Zijnen, degenen die in Zijn Naam geloven!

Interlux
Het telefoonnummer van Interlux, genoemd in Terdege 9 op pag. 55, was niet juist. Dit moet zijn: 072183183.

Matroos in Golf
Aan boord van een Nederlands marineschip in de Perzische Golf bevindt zich Leo Blaak, een matroos van ongeveer twintig jaar. Wie stuurt hem eens een brief of kaart ter bemoediging? Adresseer aan: matr.2 Leo Blaak mar.nr. 039140, Hr.Ms. Philips van Almonde, postbus 99999, 1000 NB Amsterdam. Natuurlijk mag u de andere opvarenden ook een hart onder de riem steken. Adresseer dan aan,, de bemanning van..."

Beschilderd borduurpakket uitverkocht!
In Terdege nr. 9 van 30 januari op de pagina Bestelservice hebben wij een aquarel met ganzen afgebeeld. De vraag hiernaar is echter zo groot, dat wij al door de voorraad heen zijn. Helaas kunnen wij zelf ook ' Bijbels sturen naar alle Oosteuropese landen. * Op de Bijbel gegronde lektuur naar niet aan meer pakketten komen. U kunt dit borduurpakket dan ook (met ingang van vandaag) niet meer bestellen!

Belastingbiljet invullen per computer
Vult u zelf uw belastingaangifte in en hebt u een computer met MS-DOS? Dan kunt u veel gemak hebben van Elseviers belastingdiskette. Stap voor stap "wandelt" dit programma door het formulier heen. Aan de hand van een menu kunt u op elk moment bepalen waar u''heen wilt''. Natuuriijk rekent de computer voor u uit wat u moet betalen, of wat u terug krijgt. Als u een printer hebt, hoeft u zelfs het formulier niet in te vullen. De computeruitdraai wordt door de inspectie geaccepteerd als aangiftebiljet. Ook de bijlagen, bijv. een specificatie van giften of bijzondere lasten, worden netjes uitgeprint. Klad- en netversie bestaan niet meer; correcties zijn heel eenvoudig. Zelfs pure leken op computergebied kunnen al heel snel werken met deze belastingdiskette. Hij is bestemd voor aangifte van inkomstenbelasting en vermogensbelasting en verkrijgbaar op 5,25 of 3,5 inch. Prijs ƒ 37,50.

Almanak
De diskette verwijst steeds naar de desbetreffende bladzijden van Elseviers Belastingalmanak 1991. Als u een uitgebreide aangifte hebt te doen dan is een dergelijk naslagwerk heel praktisch. In 1990 was Oort'' voor het eerst van kracht; dat kan wat meer vragen oproepen dan in voorgaande jaren. De gids is bijgewerkt tot 1 jan. 1991. Prijs/23,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.