+ Meer informatie

Snel geld voor landschapsbehoud

Raad van advies:

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het is van groot belang dat er snel gelden beschikbaar worden gesteld om een begin te kunnen n maken met toepassing van een aantal vormen van natuur- en landschapsbehoud.

De Raad van advies voor de Ruimte^ lijke ordening spreekt deze mening uit in zijn advies over de ,,relatienota landbouw en natuur- en landschapsbehoud". Dit advies, in november jl. uitgebracht, is nu door de ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, van Landbouw en Visserij en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk aan de Tweede Kamer aangeboden. De raad spreekt zich er, behalve over de relatienota, ook in uit over de andere twee ,,groene nota's" van de regering:. „Nationale parken" en ,,nationale landschapsparken".

Het advies richt zich uitsluitend op maatregelen die volgens de raad op zeer korte termijn moeten worden genomen, namelijk voordat de regering beleidsvoornemens tot aanwijzing van nationale parken en nationale landschapsparken bekend maakt.

Aanspraak

De raad stelt voor met een eenvoudige regeling te starten. Hierin wordt bepaald, dat belanghebbenden aanspraak hebben op een jaarlijkse uitkering (eventueel een uitkering ineens), indien zij zich verplichten of verplicht worden bepaalde handelingen te verrichten of juist na te laten. Gedacht kan worden aan handelingen met betrekking tot het grondwaterpeil, houtwallen en andere landschapselementen. Ook kunnen ertoe worden gerekend verzwaarde welstandseisen voor bedrijfsgebouwen. Richtlijnen voor het bepalen van de hoogte en de duur van de uitkering,.alsmede de regeling van de voorwaarden waaronder men daarop aanspraak kan maken, zouden gegeven moeten worden bij een algemeen werkende ministeriële beschikking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.