+ Meer informatie

Brief over toewijzen grond Gouda naar GS

Gemeente voelt zich tekort gedaan

2 minuten leestijd

GOUDA — In de Goudse raadsvergadering van maandag heerste grote verdeeldheid naar aanleiding van een te sturen brief aan Gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Deze brief moest als antwoord gaan dienen op het voorstel van GS, om bij de gemeentelijke herindeling Gouda een miserabel stukje grond extra toe te kennen. Zelf zou Gouda Reeuwijkbrug en de Reeuwijkse plassen tot haar grondgebied willen gaan rekenen. In het voorstel van GS is daaraan niet tegemoet gekomen.

Verschillende raadsfracties voelden zich dan ook bepaald niet gelukkig. De VVD stelde zich op het standpunt, dat wonen, werken en recreatie op één grondgebied moet zijn. Gemeentebelangen wilde het gebied wel bij Gouda zien, maar voelde er weinig voor om altijd maar van anderen af te pakken. De SGP/GPV/RPF was niet blij met het plassengebied, gezien de vele haken en ogen aan het recreatiegebeuren. De burgemeester • kreeg de raad echter grotendeels achter de uit te zenden brief. In deze brief wordt het voorstel van GS toegejuicht, dat de gronden ten westen van Gouda, grenzend aan Moordrecht, aan Gouda wordt toegewezen. Het hele gebied bij het Goudse aquaduct onder de Gouwe komt onder Gouds bestuur. Tevens voorziet het GS-voorstel in de realisatie van de Oostelijke rondweg. Deze laatstgenoemde gunstige voorwaarde zorgde ervoor dat de raad overhelde om voornoemde brief toch naar GS op té sturen en langs deze weg zijn ongenoegen toch kenbaar te maken op het punt van het grondgebied Reeuwijk.

Marktplan

Al enkele jaren worden vele raadsvergaderingen extra belast door het zogenaamde nieuwe marktplan. Dat plan wil nog steeds niet van de grond komen. De raad moest gisteravond zijn mening geven over het voorstel tot verkoop van grond ten behoeve van dit plan aan het Eagon-concern. Dit concern moet voor de gemeente Gouda het plan grotendeels gaan ontwikkelen. Het Haagse MAB-concern als eerste gegadigde, heeft afgehaakt. De raad werd echter geconfronteerd met het feit dat de Eagon geen grote zogenaamde „trekker" kan vinden voor het groot winkelbedrijf. Daarbij is ook nog gekomen, dat voor het te exploiteren hotel in het kazernegebouw geen gegadigde is gevonden. Een grote veer moet met het huidige voorstel worden gelaten door van het erfpachtstelsel af te stappen, namelijk in het erfpachtgebied. De PvdA wilde voor dit gebied eenmalig

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.