+ Meer informatie

DETAM keert elke dag 2,8 miljoen uit

Steeds meer WAO-ers

2 minuten leestijd

UTRECHT — De bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, DETAM, heeft vorig jaar ruim 725 miljoen aan sociale verzekeringsgelden uitgekeerd, ofwel ƒ 2,8 miljoen per werkdag. Dit' bedrag overtreft dat van 1975 met 21,6 procent.

Het woensdag uitgebrachte jaarverslag meldt, dat het ziekteverzuim vorig jaar slechts in geringe mate is gestegen (het aantal ziektemeldingen lag maar 1,2 procent hoger dan in 1975). Het aantal langdurig of blijvend arbeidsongeschikten in de WAO is evenwel weer aanzienlijk toegenomen. De werkloosheid in het midden- en kleinbedrijf is nog steeds hoog, maar de situatie lijkt zich te stabiliseren. Vergeleken bij 1975 nam het aantal aanvragen voor een WW-yuitkering zelfs iets af.

Het aantal bij de DETAM verzekerde werknemers nam in 1975 met 16.500 toe. Het totaal aantal verzekerden (inclusief 4.700 vrijwillig verzekerden) kwam daardoor op 421.000. Het aantal aangesloten werkgevers liep met ruim 3000 terug tot 61.000 en het verzekerde loonbedrag voor de ziekengeldverzekering steeg met 14 procent tot ƒ 5,77 miljard. De DETAM kreeg 522.000 ziekte-aangiften (plus 1,2 procent) en ze betaalde ƒ 290 miljoen (plu.s 13 procent) uit over bijna 6,5 miljoen dagen. De gemiddelde uitkeringsduur bleef met 16,72 dagen vrijwel gelijk en de gemiddelde daguitkering steeg met ongeveer ƒ 5,- tot ƒ 44,89.

Huisvrouwen

Het bedrag dat de DETAM in het kader van It WAO en de AAW uitkeerde was ƒ 296 miljoen. Het aantal WAO-gerechtigden steeg met 16 procent over de op 1 oktober 1976 ingevoerde AAW zegt het jaarverslag, die duidelijk in een schrijnende leemj^ voorziet. Het aantal zelfstandigen daji via de DETAM een AAW-uitkering] kreeg was eind vorig jaar ruim 1.900,ï De AAW is ook van belang voor nieibuitenshuis werkende huisvrouwetj^ Als ze getrouwd zijn komen ze weli&jj waar niet in aanmerking voor eeti AAW-uitkering, maar wel voor voor-' zieningen die de arbeidsgeschiktheiA bevorderen en/of de levensomstandig;^ heden verbeteren.

Vorig jaar kwam er bij de DETTAM een eind aan de jaarlijkse groei van het aantal aanvragen om een werkloosheidsuitkering die zich al sinds 1964" voordeed. Het aantal aanvragen zakte? met 73 tot iets meer dan 33.000. Da'# bijna de helft van het aantal werkröi3i zen jonger is dan 25 jaar, noemt hCTï jaarverslag evenwel een ernstig ver»': schijnsel. '"9^ {Van onze parlementsredactie)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.