+ Meer informatie

Een blijde Kerst en een gezegend nieuw jaar

5 minuten leestijd

De laatste Sinterklaasliedjes waren nog maar net verklonken of ik zag ze alweer. Er passeerde me een vrachtauto volgeladen met kerstbomen. Ja inderdaad, de advent was begonnen... Dat hadden we ook 's zondags in de preek gehoord. Ze bevatten beide een boodschap.

De ene boodschap zei ons dat er weer een paar heel gezellige dagen aankwamen. Vrij van school, vrij van ons werk, fijn allemaal samen thuis. Het huis opgesierd met een verlichte kerstboom, wat dennetakjes en wat kaarsen. We kunnen er extra van genieten, omdat het dan juist de donkerste dagen van het jaar zijn.

Vooral de maaltijden zijn hoogtepunten. Er moest wel wat voor betaald worden en er moesten, vooral door de moeders, wel wat voorbereidingen getroffen worden. Maar goed, het was de moeite en de kosten waard. Je was er echt even uit: Uit de sleur van alle dag, uit alle drukte van het dagelijks werk.

Je kon ook echt even alles vergeten: Alle zorgen van het werk, alle narigheid om je heen en in de wijde wereld. Daarna kun je er weer beter tegen, vooral als er nog een paar vakantiedagen op volgen. Na Nieuwjaarsdag is het alleen weer even wennen. Dan gaat het gewone leven verder. Dan moet je soms even een gevoel van kilheid en kaalheid overwinnen. De lichtjes van de kerstboom zijn uit. Je moet er weer alleen tegen aan.

Maar goed, binnenkort is het weer fijn voorjaar. Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, zo wordt het ons toegewenst.

Bij ons anders...
Dat is de wereld, hoor ik iemand zeggen. Ja, inderdaad. Dan hebben we alleen de boodschap van de vrachtauto met de kerstbomen verstaan. Een boodschap die ons voor even wat geeft, een beetje sfeer en wat gezelligheid. Maar eind januari is het echt wel helemaal voorbij. Voor sommigen is het er ook niet eens echt geweest, omdat de zorgen, het verdriet, de eenzaamheid, de ellende dichtbij en ver weg in de wereld te groot waren om even weggedacht te kunnen worden.

Bij ons was het toch anders: We hoorden ook de adventsboodschap in de kerstliederen tijdens de kerstwijding en in de kerk. De boodschap van "vrede op aarde." De hoop dat de ellende van oorlog en geweld op de wereld toch eens een keer zal ophouden, krijgt wat nieuw voedsel. We hoorden zelfs de boodschap dat Hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat kunnen we ontroerd raken, als we daarvan zingen of horen zingen en als we daarvan horen spreken.

Ook díe sfeer is weg
Zo was het ook vorig jaar voor de meesten van ons. Een vraag: Wat was daarvan nog over toen het eind januari was? Misschien zegt iemand: Ja, als ik eerlijk ben, niet veel. Het belangrijkste van de Kerstdagen was toch eigenlijk ook de gezelligheid, de sfeer. In dit geval een wat meer gewijde sfeer, zonder kerstboom en al die wereldse franje.

Maar ook die sfeer is met het verlopen van de dagen net zo goed verdwenen als in de 'wereld'. „Verheugd, van zorg ontslagen. Hem roemen Die ons boodschap geeft". hebben we gezongen. Maar van de vreugde en de blijdschap merkten we na de Kerstdagen niet veel meer. En de zorg en de ellende waren er weer, als vóór de Kerstdagen.

Adres
Een boodschap heeft een adres, een hoorder of ontvanger. Wil de boodschap goed aankomen, dan moet ze duidelijk zijn. Dan moet de brenger ervan haar goed begrepen hebben en goed weten tot welk adres ze is gericht. Maar dan moet ook de ontvanger de boodschap kunnen verstaan en begrijpen. En dan moet de boodschap niet overstemd worden door andere geluiden.

Het kan zijn dat we de kerstprediking al zo vaak gehoord hebben, dat ons echt niets nieuws meer verteld werd. En dat we zonder hapering de kerstliederen meezongen. En dat we ze toch tegelijk nooit verstaan hebben. Dan weten we: als er niet echt iets bijzonders is gebeurd, zal het na Kerst weer net zo zijn als vorig jaar en het jaar daarvoor, enzovoorts. Dan is in januari alles weer gewoon.

Het is te vrezen dat het komt doordat we een deel van de boodschap niet goed horen. Of niet verstaan. En een deel van de boodschap missen betekent de hele boodschap verkeerd verstaan. Dan mist de boodschap ook haar uitwerking. Dat gold vroeger al in Bethlehem, toen de herders de boodschap brachten en die maar door enkelen echt verstaan werd.

Ontzettend bericht
De boodschap van Kerst is helemaal niet zo'n mooie, alleen maar blij makende boodschap als het lijkt op grond van vele liederen en de hele sfeer die eromheen gebouwd wordt. Ze houdt ook een paar ontzettende berichten in, die door al de franje rond Kerst versluierd worden.

Ze vertelt ons van onze schande en schuld, van onze reddeloze verlorenheid, omdat we vanuit onszelf mensen zijn, die ten diepste alleen onszelf liefhebben en niet God en onze naasten. Ze vertelt ons dat er daarom onder ons mensen net zo min plaats voor Jezus is als onder de mensen in Bethlehem.

Ze vertelt ons dat Hij gekomen is om zo ontzaglijk te lijden dat het niet onder woorden te brengen is. En ook dat Hij eenmaal komen zal als de rechtvaardige Rechter. Ja, ook van Zijn onpeilbare liefde om door te lijden zondaren zalig te maken, en van Zijn macht om door Zijn Geest die zaligheid ook werkelijk te geven in het hart van een schuldige, ellendige, hopeloze zondaar.

Een zaligheid zo groot dat Zijn kinderen iets ervaren van een vrede die alle verstand te boven gaat en die soms met groot verlangen doet uitzien naar de dag dat Hij opnieuw komen zal. De dag waarop Hij als Rechter voor alle mensen en voor God openlijk zal verklaren dat ze voorgoed vrij zijn van alle schuld en zonde en zorg en verdriet, dat ze mogen ingaan in de eeuwige vreugde.

Wie zo de kerstprediking beleefd heeft, die weet er eind januari, die weet er z'n hele leven nog van! Dan is het een blijde Kerst en een gezegend nieuw jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.