+ Meer informatie

Ecce homo, ikke(,) homo

3 minuten leestijd

Ecce homo, Latijn + Latijn

Zie, de Mens! (HSV). Zie, de mens. (SV, NBG, NBV). Zie, een gewoon mens (BGT). Deze twee woorden zullen wel bekend zijn. Deze geschiedenis waarin Pilatus Jezus aan het volk voorstelt wordt beschreven in Johannes 19. Deze titel wordt wel als opschrift bij preken gekozen en ook bij diverse schilderijen wordt deze titel vermeld.

Ecce homo, Latijn + Grieks

De betekenis wordt nu: zie de homofiele mens.
Nu ga ik niet in op de besprekingen in de huidige synode over dit onderwerp, maar wel vraag ik aandacht voor die passages in het synoderapport uit 2013 waarin gesproken wordt over de noodzaak om een veilig klimaat in onze gemeenten te realiseren. Is dit klimaat in onze gemeente inmiddels zodanig dat gemeenteleden (m/v) er voor uit durven komen dat zij een homofiele gerichtheid hebben?

Ikke, Nederlands

Dat in onze tijd het individu op de voorgrond staat behoeft geen nadere toelichting.
Maar hoe werkt dit door in onze gemeenten?
Is bijvoorbeeld de prediking primair Gods boodschap gericht aan ons (spreek Here, uw dienaar luistert) of zijn het onze vragen gericht aan God die vooral aan de orde komen (luister Here, uw dienaar spreekt).
En hoe werkt dit door in de catechese?

Homo, Latijn

Wat is de mens?
Is hij een doem- en helwaardig wezen, een kind des toorns of bijna goddelijk (Psalm 8) en een parel in Gods hand?
Samenhangend met dit mensbeeld: wat is het Godsbeeld?
Is dit Godsbeeld juridisch (God is rechter, die overigens gelovige zondaren vrijspreekt omwille van het offer van Christus) of is dit Godsbeeld therapeutisch (God steunt ons in allerlei moeilijke omstandigheden)?
Hoe gaan wij in dit verband om met de gegevens uit het klassieke doop- en avondmaalsformulier en de Heidelbergse Catechismus?

Nu heb ik bewust in het voorgaande telkens twee uitersten geschetst. Ik meen dat beide uitersten de keerzijde van dezelfde medaille zijn. Maar elk meelevend gemeentelid kan constateren dat in onze kerken de accenten bij bevindelijk, orthodox en modern wel verschillend gelegd worden.
Overigens, laat dit niet een oorzaak van verwijdering zijn maar een reden om met elkaar het gesprek aan te gaan vooral in de eigen kerkenraad, in de classis en in de diverse synoden.

In dit verband vermeld ik een uitspraak van prof. Kremer in zijn boek Priesterlijke Prediking: ”We moeten in de prediking Gods aanspraak vertolken aan de gemeente in haar concrete situatie”.

De komende tijd zal het archief van onder andere De Wekker (nu jaargang 125), Bewaar het Pand (nu jaargang 51) en Ambtelijk Contact (nu jaargang 55) digitaal beschikbaar en doorzoekbaar worden, onder andere op eigen website en bij Digibron.
Het lijkt mij boeiend na te gaan hoe het zicht (ecce) is geweest op de Vader die verkiest, de Zoon die verlost en de Heilige Geest die vernieuwt, in de concrete situaties in onze kerken in die afgelopen jaren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.