+ Meer informatie

„LPGauto's"

2 minuten leestijd

Snel stijgende benzineprijzen en de dreiging van een benzinetekort brengen steeds meer automobilisten tot de beslissing over te schakelen op LPG (Liquid Petroleum Gas). Autogas blijkt een goede en goedkope vervanging van de dure benzine te zijn. Bovendien zal gas in ruime mate voorhanden blijven, als al geen sprake is van een overschot. Het Amerikaanse onderzoeken adviesbureau Arthur D. Little Inc. vermeldt in een rapport dat er in 1985 over de hele wereld een overschot van 500.000 vaten LPG per dag zal zijn. Ook wordt voorspeld dat steeds meer auto's omgebouwd zullen worden. In 1980 zijn in de VS al zo'n 125.000 tot 175.000 automobilisten overgeschakeld op LPG. Nederland heeft het grootste aantal „LPG-auto's" ter wereld: van de 4 miljoen auto's zijn dat er tussen de 250.000 en 300.000, ongeveer 6 procent. In de VS lopen van de 145 miljoen auto's er hooguit 250.000 op LPG.

Motim BV (Postbus 5:, 3140 AA ï Maassluis; tel. 01899-K452) heeft i de import op zich genomen van de ffl nieuwe 50 cc Véloto C 12, een spe- f ^ ciaal voor gehandicapten ontwik- :* kelde yierwielige wagen die dank- f, zij inrichting en afmetingen rijbe- ; wijsvrij door het hele land mag worden bereden met een maximum snelheid van 40 km/uur (in I de bebouwde kom 30 km/uur). .' Ook op rijwielpaden mag met de ; , wagen gereden worden. De prijs ;: ligt zo om en nabij de 7000 gulden. De Véloto wordt door Bel-Motors » International in Frankrijk ge- '^ bouwd volgens de door Motim * speciaal met de fabrikant over- ï eengekomen specificaties. Motim I BV is meer dan 22 jaar gespecialiseerd in drie- en sinds vorig jaar ;• ook in vierwielige voertuigen voor gehandicapten. Men heeft een « werkplaats om de wagens aan te ;' passen aan de persoonlijke be- • hoeften van gehandicapten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.