+ Meer informatie

Kerkelijke berichten

3 minuten leestijd

UITZEND1NGSDIENST DOKTER E. VAN RIESSEN

Op donderdag 26 juni a.s. zal D.V. Mej. Dr. E. van Riessen worden uitgezonden als zendingsarts voor Mamasa, Toradjaland in Indonesië. De uitzendingsdienst wordt verzorgd door de kerken van Veenendaal, Bethel-kerk en Pniël-kerk, en van Zeist. De dienst zal plaats hebben in de Pniël-kerk, Hoofdstraat 80 te Veenendaal, en vangt aan om half acht. Voorgangers zullen zijn: Ds. M. Baan van Zeist, Ds. A. Bikker van Utrecht en Ds. J. Brons van Veenendaal.

Sliedrecht-centrum.

Maandag 9 juni jl. nam Ds. C. Smits in verband met zijn vertrek naar Clifton in de Verenigde Staten afscheid van zijn gemeente te Sliedrecht. Hij had dit eigenlijk de vorige dag al gedaan. Toen preekte hij ’s morgens over Jeremia 31: 20 en ’s avonds over de laatste vraag en het antwoord van de Heidelbergse Catechismus, over de betekenis van het woord: Amen. Maar ter wille van zijn vele vrienden buiten Sliedrecht was de officiële afscheidsavond op maandag. De grote kerk was tjokvol. Velen moesten tevreden zijn met een plaats in de vergaderzaal. We zagen afgevaardigden uit verschillende gemeenten, vele vrienden en kollega’s uit eigen en andere kerken.

Ds. Smits bepaalde ons bij de tekst Jesaja 54: 10 en sprak over onveranderlijke goedertierenheid:

1. temidden van wijkende bergen en wankelende heuvelen,

2. vastgelegd in het eeuwig vreeverbond,

3. gegrond in Gods eeuwig Wezen.

Hij noemde zelf deze preek niet uitgewerkt, en dat was in zekere zin waar, omdat de preek kort was in verband met de gelegenheid, maar deze was toch rijk van irrhoud. We zouden deze preek graag geheel of gedeeltelijk in ons blad opnemen, zodat ook anderen kunnen lezen. We willen nagaan of dit mogelijk is. Daarom volstaan we met dit korte verslag.

Er volgden nog toespraken tot de kerkeraad en tot de toekomstige predikant, Ds. M. C. Tanis, tot vrienden en kollega’s, tot afgevaardigden van kerken en tot vele anderen. Daarbij merkte Ds. Smits op, dat hij in de bijna 25 jaren, die hij samen in Sliedrecht doorbracht, daar ongeveer 2500 keer had gepreekt en ongeveer 400 begrafenissen had geleid. In het geheel heeft hij zo ongeveer 8000 maal gepreekt op vele plaatsen en in allerlei gebouwen.

Namens kerkeraad en gemeente sprak ouderling De Heer, die Ds. en Mevr. Smits staande liet toezingen Ps. 121: 3 en 4. Ds. M. Vlietstra sprak namens de classis Dordrecht en als konsuient, Ds. M. C. Tanis namens de vrienden en als opvolger, en tenslotte Ds. N. de Jong van Driebergen, die wees op de vriendschapsbanden, die 44 jaar geleden gelegd werden, toen zij elkaar in Apeldoorn ontmoetten, en die nooit verbroken zijn en niet kunnen worden verbroken.

Het was een goede avond. Na het uitspreken van de zegen des Heeren ging de grote schare onder de indruk van alles naar huis. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om Ds. en Mevr. Smits nog even de hand te drukken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.