+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

3 minuten leestijd

1. Met dit nummer is de 7e jaargang van ons blad begonnen. We mogen daarin de goede hand des Heeren opmerken. In de afgelopen jaren is duidelijk gebleken, dat het blad in een dringende behoefte voorziet en dat het bij velen ingang gevonden heeft. Het aantal abonnees stijgt nog voortdurend. Sommige personen zijn daarbij zeer actief. We willen ook anderen opwekken in eigen omgeving te proberen abonnees te werven. De praktijk leert, dat dit vaak tot een gunstig resultaat leidt. De Heere moge ook verder de uitgave van. het blad voor velen ten zegen stellen.

2. U vindt in dit nummer een girokaart. We willen hier niet treden in het werk van de Administratie, maar in aansluiting op wat br. Van der Lee schrijft een beroep doen op aller medewerking. De girokaart dient om de betaling te vergemakkelijken en te bespoedigen. Sommigen hebben al voor de nieuwe jaargang betaald. Voor hen geldt de kaart natuurlijk niet. Anderen willen gebruik maken van hun giro-rekening. Dat kan. Dat bespaart kosten. Zij behoeven evenmin de kaart te gebruiken. Voor de medewerking bij voorbaat vriendelijk dank.

3. Enige tijd geleden wezen we al op de ontmoetingsdagen, die we DV weer hopen te houden. We kunnen nu mededelen, dat de eerstvolgende DV zaterdag 8 april aanstaande gehouden zal worden in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-centrum, dat daarvoor weer door de kerkeraad welwillend ter beschikking werd gesteld. Dit kerkgebouw ligt zeer gunstig voor het zuidelijk deel van ons land en is ook voor mensen, die meer uit het noorden komen niet al te ver weg. Het heeft het voordeel, dat het dicht bij het station van Dordrecht staat, zodat bezoekers, die met de trein komen, met enkele minuten na aankomst in Dordt bij het kerkgebouw kunnen zijn. Wie op die dag zullen spreken is nog niet bepaald, maar dat hopen we te zijner tijd mede te kunnen delen. Nu wekken we al op met deze dag rekening te houden. Degenen, die de vorige dag (en) mee gemaakt hebben, weten hoe het toen geweest is. Onder de zegen des Heeren kan het weer een goede dag worden. Omtrent de tweede ontmoetingsdag die DV in augustus aanstaande zal worden gehouden, kunnen we nog niets naders mededelen, maar we hopen ook daaromtrent tijdig het een en ander te kunnen aankondigen.

4. Nog even iets. Nog niet van alle personen, die brochures (van Het lied in de eredienst en van de eerste Ontmoetingsdag te Dordt) onder zich hebben, heb ik betaling ontvangen. Graag zou ik willen, dat het verschuldigde spoedig werd overgemaakt op girorekening 652422 ten name van Ds. G. Blom te Meerkerk. Er zijn nog brochures voorradig. Mochten er nog liefhebbers zijn dan kunnen zij bestellen door overmaking van f 1,60 per exemplaar op zo juist genoemde rekening. We handhaven dit bedrag, hoewel de verzendkosten aanzienlijk gestegen zijn. Er zijn de laatste tijd nogal nieuwe abonnees gekomen, wellicht zijn er onder hen, die graag ook kennis maken met de brochures. Nu, dat kan nog. Laten we allen, ieder op eigen plaats, zoeken het pand te bewaren, dat de Heere ons heeft toebetrouwd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.