+ Meer informatie

's-Gravendeel betaalt kosten van procedure tegen zichzelf

HWL stapt naar Raad van State voor behoud natuurgebied

4 minuten leestijd

's-GRAVENDEEL - Het Hoeksche Waards Landschap (HWL) is bemoedigd door de Troonrede van de Koningin. Zij accentueerde namelijk dat zij liet een goede zaak vindt dat zoveel verenigingen zich inzetten voor natuurbehoud. „Wat het Heuvelmanterrein betreft vinden we dat we goede argumenten hebben om een natuurgebied te redden en te voorkomen dat hier een overbodige haven voor sloopschepen komt. Het gaat erom dat wij voor onze kinderen een leefbare wereld achterlaten", vindt J. A. van Riet van HWL in een reactie op het raadsbesluit om het HWL financieel te steunen.

Waar het allemaal om draait, is de bestemming van het 15 hectare grote terrein van Heuvelman Industrie bv. Het terrein, dat ingeklemd ligt tussen de Scheepssloperij Nederland bv en het natuurgebied Groot Koninkrijk, werd begin 1989 door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als mogelijke stortlocatie voor 500.000 tot 800.000 kubieke meter verontreinigde grond. Half juni 1989 keerde de gemeenteraad en vele inwoners van het Kildorp en daarbuiten zich tegen deze plannen. Zes maanden later werd bekend dat Gedeputeerde Staten de plannen hadden laten varen.

Vorig jaar maart stemden PvdA, SGP en CDA in met het bestemmingsplan Dordtsche Kil, hetgeen de komst van milieuvriendelijke bedrijven toestond. De VVD was, evenals verschillende actiegroepen, waaronder het HWL, fel tegen dit besluit en wilde het de bestemming natuurgebied geven. Woordvoerder J. A. van Riet van het HWL kondigde aan alle wettelijke middelen te zullen aangrijpen om het gebied te behouden.

Verrassend

In de zomer van 1990 deed zich een nieuwe verrassende ontwikkeling voor. Het college legde het raadsbesluit voor de vestiging van milieuvriendelijke bedrijven min of meer naast zich neer en besloot met Heuvelman een convenant af te sluiten voor de aanleg van een miljoenen kostende haven. Eind september volgde de 's-Gravendeelse politiek, uitgezonderd de VVD, het college en gaf groen licht voor de aanleg van de haven.

De 808 ingediende bezwaren waaronder die van het HWL werden verworpen. In juni van dit jaar kondigde het HWL aan dat het de strijd tegen de gemeente 's-Gravendeel en de provincie Zuid-Holland om het Heuvelmanterrein zal 'uitvechten tot de Kroon. Via een kroonberoep wil men dat de Raad van State de aanleg van de haven blokkeert. Om de juridische kosten in deze procedures te betalen heeft het HWL bij het gemeentebestuur aangeklopt voor financiële steun. En met resultaat.

Deze maand besloot politiek 'sGravendeel om positief te reageren op het verzoek en stelde een eenmalige subsidie ter beschikking van 5000 gulden. Zowel de raad als het college stemde verdeeld. De subsidie-aanvraag haalde het namelijk met een krappe raadsmeerderheid van de vijf stemmen van PvdA en WD voor en de vier van CDA en SGP tegen. Driel waarschuwde de raad om zich niet op glad ijs te begeven. „Ik doe een dringend beroep op de raad om deze subsidie niet te verlenen. Dit staat op gespannen voet met de destijds gesloten overeenkomst met Heuvelman. Het gevaar bestaat dat we juridisch aangesproken worden en dat ons een boeteclausule boven ons hoofd hangt. Ook is het gevaar voor precedentwerking aanwezig", aldus Van Driel, die een minderheidsstandpunt binnen het college innam. Van Driel doelde in dit verband op het convenant met Heuvelman waar in staat dat het college en de gemeente zich verplicht •hebben om alle medewerking te verlenen bij het realiseren van de plannen.

PvdA-wethouder M. Knol daarentegen steunde de aanvraag mede vanwege het algemeen belang dat ontleend kan worden aan het gegeven dat veel reclamanten die tegen de besluiten van de gemeenten ^ezwaar maakten afkomstig zijn uit 's-Gravendeel. Daarnaast heeft zij van de gemeentelijke advocaat te horen gekregen dat het wijs is van de gemeente deze subsidie toe te kennen. „Het siert de gemeente. Het getuigt van zorgvuldig bestuur". Knol acht overigens de kans klein dat het HWL de procedure wint. „Ik vrees ook met grote vreze voor de vereniging dat ze het niet halen", aldus Knol, die zich sinds kort als lid heeft laten inschrijven van HWL.

Opstelling gemeente

SGP'er J. van Helden vindt dat geen subsidie moet worden verstrekt aan zaken waar de gemeente tegen is. „Dit is een afzwakking van een eerder genomen besluit en niet geloofwaardig". CDA'er A. Tollenaars voelt meer voor een regionale aanpak en keert zich dus ook tegen subsidieverlening.

Hij onderstreept dat het Overlegorgaan Hoeksche Waard (OHW) van mening was dat het een puur 's-Gravendeelse zaak was. Een verzoek aan het OHW om gezamenlijk de kosten te dragen werd dan ook niet gehonoreerd. „Maar de bezwaarschriften tegen het gemeentelijk besluit kwamen wel uit heel Nederland binnen", aldus Tolenaars.

Overigens wordt onderstreept dat uit het meerderheidsstandpunt van B en W, te weten wethouder M. Knol en burgemeester J. D. Nederlof, niet de conclusie mag worden getrokken dat de gemeente zich in eerdere besluitvorming over de Heuvelmanprocedure anders opstelt. „Het HWL moet de gelegenheid krijgen om haar standpunt juridisch te kunnen verdedigen. Wij onderkennen hierbij dus nadrukkelijk dat de gemeente verschillende verantwoordelijkheden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.