+ Meer informatie

„God met ons" is menselijk denken

Prof. dr. C. Graafland bij VU

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — Het in november vorig jaar op de Gereformeerde Synode aangenomen rapport „God met ons" over de aard van het Schriftgezag bevindt zich volkomen in de lijn van de natuurlijke theologie. Dat zei prof. dr. C. Graafland gisteravond in de Vrije Universiteit op een discussie, georganiseerd door de CCSVU (Contact Christelijke Studiegemeenschap Vrije Universiteit).

De andere inleiders op deze avond waren dr. H. G. Geertsema en dr. J. Davidse, een van de auteurs van „God met ons".

In het rapport wordt gesuggereerd dat het een „vondst" is, dat het relationele waarheidsbegrip waarin subject en object in relatie tot elkaar staan en zo de waarheid maken, nauw aansluit bij het Bijbelse spreken over waarheid.

Het moderne denken over waarheid, wat basis en uitgangspunt van het Gereformeerde rapport is, komt voort uit de nieuwe wijsbegeerte en de exacte wetenschap.

Maar, aldus Graafland, waar Gods waarheid goed schijnt aan te sluiten bij de natuurlijke waarheid, wordt de openbaringskennis overheerst door de natuurlijke kennis en de theologie van het Woord overheerst door de natuurlijke theologie.

Wie vanuit een filosofisch waarheidsbegrip een Bijbels waarheidsbegrip wil verhelderen, zit er finaal naast. Dan loopt namelijk de natuurlijke waarheid in het verlengde van de Bijbelse waarheid.

Menselijk
Het algemene menselijke denken over de waarheid domineert „God met ons", aldus Graafland. Aan de basis van het rapport stond de nieuwe theologie, waarin God en mens partners zijn. Daarom wordt in het Gereformeerde rapport de mens creatief bij openbaring betrokken.

Het rapport ontkent zo dat de mens dood is in zonden en misdaden. En doordat de mens bij de openbaring zo'n belangrijke rol heeft, kan de Bijbel ook niet meer volkomen gezaghebbend zijn. God en mens hebben zo elk een aandeel bij de openbaring.

Graafland stelde dat op deze wijze de relationele waarheid een relatieve waarheid is geworden. Omdat de mens creatief meedoet, moet de Bijbel wel tijd- en cultuurgebonden zijn. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de uitleg van de Heilige Schrift.

Het rapport geeft dat ook al zelf aan als het als voorbeeld echtscheiding neemt. Men redeneert vanuit de situatie van nu: „De onhoudbare praktijk heeft geleid tot nieuw verstaan...." Daarom wordt datgene wat in de Bijbel over echtscheiding staat, aan de kant geschoven.

Maar, aldus Graafland, hoe moet het dan wanneer gezegd wordt dat de onhoudbare situatie van de ongehuwde moeder tot een nieuw verstaan geleid heeft van gij zult niet doden. Mag dan ook volgens dit rapport abortus goedgekeurd worden en straks euthanasie?

Doordat God en mens samenwerken bij de openbaring, is de Bijbelse waarheid in het Gereformeerde rapport tijden cultuurgebonden met alle gevolgen van dien, aldus prof. Graafland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.