+ Meer informatie

Allemaal slachtoffers

3 minuten leestijd

Zoals zovelen dezer dagen slingert Balkanspecialist drs. G. van Dartel tussen hoop —met als nieuw lichtpuntje het door het staatspresidium voor vandaag afgekondigde staakt-het-vuren in Kroatië- en vrees over Joegoslaviës toekomst: „Milan Martic, een van de voormannen van de Servische guerrilla in de Krajina, heeft onlangs tijdens een Duitse televisie-uitzending openlijk toegegeven militaire steun te ontvangen vanuit Belgrado onder het motto „Als er een wereldoorlog moet komen, dan zij dat zo". De enige kans op dit moment is dat de Servische leiders alsnog tot bezinning komen. Het is natuurlijk duidelijk dat zij geen dictaat van het Westen wensen te aanvaarden. Derhalve rest hen slechts één uitweg om een totale oorlog te voorkomen — mits ze dat willen: opnieuw een impuls geven aan de vredesonderhandelingen met de politieke vertegenwoordigers van de andere republieken, zodat de oplossing van dit drama in eigen huis gevonden kan worden.

Op dit ogenblik lijkt de Europese politiek Slovenië en Kroatië in hun conflict met de federale overheid voor het eerst openlijk en direct te steunen. Deze stellingname zal zeker invloed hebben op het beleid van die beide republieken. Kroatië verkeerde vorige week bij voorbeeld nog in een volstrekt isolement, in Joegoslavië èn in het buitenland, met uitzondering dan van Oostenrijk en de Bondsrepubliek. Maar dat stelde toen nog niet zoveel voor. De Kroatische Nationale Garde leed nederlaag op nederlaag en de positie van de republiek oogde heel erg somber.

Daarom is het nu noodzakelijk als de Kroaten de vrede in Joegoslavië willen bevorderen, zij werkelijk, als er aan de Servische kant dezelfde bereidheid bestaat, vredesonderhandelingen binnen een Joegoslavisch kader mee tot stand helpen brengen. Echter, het gevaar bestaat dat zij nu van de weeromstuit zullen zeggen: „Wij willen dit niet, want ons verlangen om een onafhankelijke staat te verwezenlijken is binnen handbereik gekomen". „Hfe drukaanmerking nemen en weten wie er allemaal aan tafel moeten zitten om een politieke oplossing voor de federatie te bereiken en derhalve beseffen hoe groot het Joegoslavische vraagstuk is, dan is het inderdaad niet ondenkbaar dat de Servische politici besluiten tot een totale oorlog, die ze overigens niet kunnen winnen".

Tweede Wereldoorlog
De Servische media schermen dezer dagen ter rechtvaardiging van eigen bloedvergieten in Kroatië voortdurend met Kroatische fascistische bestialiteiten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In hoeverre speelt het recente verleden een rol in deze tragische Servische optiek? „Ik krijg de afgelopen jaren, en vooral de laatste maanden en weken, heel sterk de indruk dat Servië de Tweede Wereldoorlog nu aan het uitvechten is. De hele heroïek rond de persoon van Tito en zijn beweging ligt aan gruzelementen. Sinds de oorlog heeft er in Joegoslavië een geweldige geschiedvervalsing plaatsgehad. In Servië is dat oude zeer al de laatste vijf jaar naar boven gekomen. Men beweert daar ook —in die zin heeft het verleden: ook betekenis voor het heden— dat met name dank zij het Westen, en niet alleen door toedoen van Moskou, Tito's partizanenbeweging in de Tweede Wereldoorlog zo groot geworden is. Door bevoorrading, informatie. ^ De ideologen van Servië trachten nu recht te zetten wat er in de oorlog huns ziens verkeerd is gegaan. Het probleem is, dat dat met zo'n grote boosheid gepaard gaat, dat het op deze manier nooit goed komt.

Er zijn in de Tweede Wereldoorlog door de westerse landen ongetwijfeld zetten gedaan, die wellicht in hun belang waren en die leiden tot de vorming van een nieuwe Joegoslavische staat, maar met Servies belangen, hoewel Servië vanaf eind maart 1941 openlijk streed tegen de As-mogendheden, werd niet altijd rekening gehouden".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.