+ Meer informatie

SWOV pleit voor normalisering van remlichten

3 minuten leestijd

Het volgende bericht staat in het laatstverschenen nummer van het „SWOV-schrift" van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. We geven het hierbij aan u door, omdat het een zaak is die alIe verkeersdeelnemers aangaat en bezighoudt.

In een toenemend — maar erg klein — aantal personenautos worden twee extra remlichten geplaatst tegen de achterruit. Aan het gebruik hiervan is een aantal duidelijke voor- en nadelen te onderscheiden. De onderstaande gezichtspunten zijn ontleend aan het SWOV-rapport „Verlichting en signalering aan de achterzijde van voertuigen".

Door de hoge plaatsing zal in een verkeersstroom de kans toenemen, dat men een remsignaal "verderop in de stroom" ziet. In het algemeen zal een vertragingsmanoeuvre beter worden uitgevoerd als men er eerder op is voorbereid. Bovendien is het nieuwe remsignaal beter te onderscheiden van het signaal van een niet remmend voertuig: het is uit vier lichten opgebouwd die te zamen een rechthoekige of trapeziumachtige configuratie opleveren. Het vermindert in principe de kans van een te trage of geen reactie. In hoeverre zulke voordelen ook echt gelden is natuurlijk mede afhankelijk van de kwaliteit van de op het voertuig aanwezige signalering.

Nadelen
De nadelen van een dergelijk extra signaal houden verband met het feit dat verschillende signalen ontstaan met een zelfde betekenis. Een grotere diversiteit in uitvoering van signalen heeft in prineipe een negatieve invloed op de onderscheidbaarheid, niet alleen van het signaal in kwestie maar ook van andere signalen. Naarmate het nieuwe signaal meer wordt gebruikt gaan de andere verkeersdeelnemers er meer op rekenen. Het heeft een nadelig effect in situaties waarin het signaal tegen de verwachting in niet wordt gegeven.

Herbeschouwing
Zolang niet cijfermatig voor- en nadelen zijn af te wegen is een oordeel tot op zekere hoogte een kwestie van voorkeur of perspectief. Vanuit individueel gezichtspunt is een verbetering op eigen initiatief van een onvoldoende verlichte signalering zeker te verdedigen. Anderzijds kan geen enkel signaleringssysteem goed werken zonder een zekere mate van normalisering van de afzonderlijke signalen. Het toelaten van signalen op vrijwillige basis kan in het algemeen trouwens beter worden vermeden.

De SWOV is van mening dat aan de normaliseringskwestie, het meeste gewicht moet worden toegekend. Een uniforme en volledige toepassing van hooggeplaatste rem ichten over het gehele voertuigpark lijkt onwaarschijnlijk zo met onmogelijk gezien verschillen in vormgeving van de achterzijde van personenauto's. Bovendien is deze oplossing niet mogelijk voor bijvoorbeeld bestel- en vrachtwagens. Wanneer men als oplossing voor deze laatste categorieën extra remlichten aan de buitenzijde van de carrosserie zou willen bevestigen, is men nog slechts een kleine stap verwijderd van een (her-)beschouwing van de kwaliteit van signaleringen van voertuigen. Een dergelijke beschouwmgswijze, waarbij ook aandacht Kan worden besteed aan de systematiek van het signaleringssysteem als geheel, zou volgens de SWOV de voorkeur verdienen."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.