+ Meer informatie

Uitkeringen omlaag en geen VAD

2 minuten leestijd

(Van een onzer redacteuren) De Algemene Bank Nederland - de grootste bank van ons land die dagelijks wordt geconfronteerd met de vele problemen waarmee het Nederlandse bedrijfsleven worstelt, heeft in het jaarverslag niet nagelaten de vinger te leggen bij enkele duidelijk aanwijsbare oorzaken van de huidige recessie.

Men wijfst daarbij op de voortdurende stijging van de arbeidsinkomensquote, de daarmee samenhangende aanhoudende verslechtering van de vermogensverhoudingen in het bedrijfsleven en het stijgend aantal faillissementen.

Zelfs bedrijven die nog wel over voldoende eigen middelen beschik' ken vertonen een toenemende terughoudendheid met betrekking tot nieuwe investeringen. Dit komt vooral voort uit een gebrek aan vertrouwen in de economische ontwikkeling.

In dit licht is het betreurenswaardig dat de collectieve sector in 1980 opnieuw een groter beslag op het nationaal inkomen heeft ge-, legd. De inkomsten stagneren d90r de lage economische groei, terwijl de uitgaven door diezelfde ^sntwikkeline, mede door de koppeling tussen lonen en sociale uitkeringen, blijven stijgen. Een reële vermindering van de sociale uitkeringen zal daarom bij voorbaat niet uitgesloten mogen worden. VAD

Nu het bedrijfsleven juist ruimte en vertrouwen - in binnen- en buitenland - nodig heeft en tegelijkertijd wordt geconfronteerd met over de hele lijn optredende rendementsverliezen wordt invoering van de VAD door de ABN ten enenmale ongewenst geacht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.