+ Meer informatie

Verminder het aantal ministeries tot tien

Commissie Vonhoffin eindadvies:

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De commissie hoofdstructuur rijkslienst, onder voorzitterschap van de commissaris van de (oningin in Groningen, H. Vonhoff, vindt dat het aantal milisteries moet worden teruggebracht tot tien. IJSSELHAM — In Scheerwolde (gem. IJsselham) is maandagavond laat een kapitale boerderij uitgebrand. De oorzaak is nog onbekend. De schade bedraagt enkele tonnen. De bewoners zagen kans tijdig te vluchten. DEN HAAG — De Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, onder voorzitterschap van de commissaris van de Koningin Groningen, H. Vonhoff, heeft gistermorgen het eindadvies aan de minister van Binnenlandse zaken, H. Wiegel (r) en zijn staatssecretaris,Koning (l) uitgebracht.

De ministeries van Sociale zaken en economische zaken zouden moeten vorden samengevoegd, evenals de milisteries van Binnenlandse zaken en Justitie. De taken van 'de ministeries van Volksgezondheid en Miheuhygiëne en van Landbouw en Visserij zou de commissie graag ondergebracht zien bij andere ministeries. De twee bestaande ministersposten zonder protefeuille, wetenschapsbeleid en ontwikkehngssamenwerking, zouden moeten verdwijnen. '

Toelichting

Dit blijkt uit het eindadvies van de commissie dat voorzitter Vonhoff gisteren heeft aangeboden aan minister Wiegel van Binnenlandse zaken en diens staatssecretaris Koning. Vonhoff zei in een toelichting dat de commissie het niet zinvol heeft geacht te adviseren over een termijn waarbinnen deze operatie volbracht zou moeten zijn. Wel vindt de commissie dat het volgende kabinet een regeringscommissaris onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse zaken moet benoemen die zich met de herziening van de rijksstructuur gaat bezighouden.

De commissie heeft haar advies samengevat tot een aantal bondige formuleringen die zoveel mogelijk opgenomen zouden kunnen worden in het regeringsprogramma van het volgende kabinet. Dit houdt onder andere in dat het kabinet jaarlijks een actieprogramma van beleidsvoornemens opstelt en over de realisering daarvan later rapport uitbrengt aan het parlement. Verder zou het gehele kabinetsbeleid verdeeld moéten worden in vijf hoofdgebieden van beleid, met voor elk gebied een integrerend bewindsman, die als hoofdtaak heeft er voor te zorgen dat de afwikkeling van de beleidsplannen in zijn gebied goed marcheert. Bij de indeling in hoofdgebieden en de daarbij behorende integrerend bewindsman denkt de commissie aan de volgende indeling; - Bestuurlijke en juridische zaken,- mi

nistervan Binnenlandse zaken. - Sociaal-economische zaken, minis

ter van Economische zaken.- Sociaal culturele zaken, minister van minister van Buitenlandse zaken.

In de boerderij bevonden zich eeen dieren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.