+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Dr. J. M. van Minnen, Woorden wegen. Kort signalement van 24 bijbelwoorden in nieuwe belichting.

W. D. Meinema B.V., Delft.

59 blz. f2.90.

De schrijver van dit deeltje uit de serie „Ter Sprake” wil als het ware woord voor woord duidelijk maken, hoe de betekenis van het evangelie te verstaan is in de leef- en denkpatronen van deze tijd. De meeste woorden waarover het in dit kleine boekje gaat, zijn aan de Bijbel ontleend.

Als nog geen twee bladzijden gewijd worden aan „Geloven”, „Verzoening” of „Avondmaal”, moet men een sterke vereenvoudiging voor lief nemen. Bovendien moet men ermee rekenen, dat de auteur - gereformeerd studentenpredikant in Utrecht - erover spreken wil met jong-gelovigen, misschien ook met niet-gelovigen. Maar ook dan luistert het nauw!

Geloven is volgens „Woorden wegen” een wijze van doen, „alleen een bepaalde manier, waarop je werken of sporten of trouwen of opvoeden kunt”, waarover de inspiratie ligt in de persoon en het werk van Jezus van Nazareth.

Van de erfzonde blijft niet veel over: het is een idee, dat we „zondig” zouden zijn, in plaats van de nuchtere realiteit, dat we zondigen.

In het hoofdstukje over verzoening en offer worden voldoening en plaatsvervanging afgewezen.

Ernstige bezwaren zijn ook in te brengen tegen wat gezegd worde over de vrije wil, de uitverkiezing en doop en avondmaal.

Hoe komt het, dat dit boekje ondanks de goede passages die het bevat, over het algemeen genomen zo teleurstelt? Waarom zal dit „woorden wegen” door velen te licht bevonden worden?

Bijbelwoorden vragen een echte bijbelse verklaring. Maar de nieuwe belichting die dr. J. M. van Minnen geeft, is die van een nieuwe theologie, waardoor aan de bijbelse inhoud van de woorden tekort wordt gedaan.

H. van Riessen, De maatschappij van de toekomst, 372 blz., f 17,50, vijfde uitgebreide druk, Wever, Fra-neker 1974.

Dat er twintig jaar na de eerste druk een nieuwe druk verschijnt, bewijst dat het boek een boodschap heeft. Schrijver gaat uitvoerig in op de ziekten en zonden van de huidige maatschappij. Haar kwaal is collectivering. Grenzen en eigen rechten van de samenlevingsverbanden worden uit het oog verloren en ondergraven, doordat de staat de centrale rol krijgt. Zo slaat het evenwicht tussen orde en vrijheid in het voordeel van de ordening door een élite om. Dit betekent dat we op weg zijn naar het rijk van de antichrist. Met een analyse van cultuurhistorische studies wordt de grondstelling van de schrijver gesteund! Daartegenover stelt Van Riessen het ideaal van de vrijmaking van de maatschappij. We zijn van mening dat dit boek, wat zijn boodschap betreft, nog aktueel is. Anderzijds is er in deze 20 jaar zoveel gebeurd, dat het goed zou doen, van deze ontwikkeling een kritische belichting te krijgen. De kardinale fout zit mijns inziens hierin, dat de christelijke partijen en organisaties stilzwijgend toegestemd hebben in de leidinggevende rol van de overheid als alomvattend samenlevingsverband. Het zou wat waard geweest zijn, wanneer de schrijver deze ontwikkeling had geanalyseerd! Wellicht, dat ons dan duidelijker voor ogen stond, wat we nu moeten doen!

Intussen: als onthullende beschrijving van onze maatschappij een onmisbaar boek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.